Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Iriscopie


Datum: 17-11-2012

Website: www.iczo.be/iriscopie.html

Organisatie: Instituut voor Complementaire Zorg Opleidingen

Omschrijving

Vanaf het begin van de menselijke beschaving worden ogen gebruikt om informatie over de eigenaar te verkrijgen. De Chinezen lazen de gezondheid af aan de grootte, vorm en stand van de ogen. In de Indische ayurveda bepaalt de oogkleur iemands dosha of constitutie.

De iris is verbonden met ieder orgaan, dus met iedere cel in ons lichaam door middel van de hersenen en het zenuwstelsel. Het begrijpen van de samenhang van lichaam en geest leidt tot het inzicht, dat mens-zijn plaats vindt in het bewustzijn, en zich dan weerspiegelt in het gehele lichaam, maar vooral in de iris, volgens het aloude gezegde : “Het oog is de spiegel van de ziel.”

Iriscopie is een holistische richtmethode die de constitutie (genetisch bepaalde psychische en fysieke geaardheid) en diathese ( aanleg of vatbaarheid voor het krijgen van bepaalde aandoeningen) bepaald van elk persoon.

Iriscopie is een volkomen op zichzelf staand systeem van waarneming, om het complex van oorzaken vast te stellen, dat ten grondslag ligt aan klachten bij de persoon in kwestie. De specifieke patronen en kleur van de iris, vertellen een verhaal over een uniek individu, zoals een vingerafdruk bij de mens.

Iriscopie behelst het onderzoek en de analyse van het gekleurde gedeelte van het oog, de iris. Juist de iris geeft het meest complete overzicht van de storingen in het menselijk organisme, zelfs vaak, voordat zij zich klinisch of symptomatisch manifesteren.

Iriscopie is in de eerste plaats een holistische richtmethode die als doelstelling heeft, preventief de optimale gezondheid van de persoon te behouden door inzicht te krijgen in de ware aangeboren aard van de persoon. Zo kan er een individueel aangepast advies gegeven worden.

Eén van de vele voordelen van iriscopie is dat het vele aspecten van de individuele gezondheid kan onthullen. De iris geeft de basisconstitutie zeer goed weer, waardoor we onze zwakke plekken preventief kunnen verzorgen om gezondheidsproblemen te voorkomen. De iris geeft ook weer of het probleem een emotionele of mentale kant heeft. Iriscopie bekijkt hoe iemand in het leven staat. Iriscopie geeft aan waar de sterke/positieve factoren en de zwakke/negatieve plekken zitten, wat de valkuilen zijn en wat de kracht is van het individu. Dit leidt tot een gerichter eet-, werk-, relationeel-emotioneel-, mentaal-, en spiritueel leefadvies.

Zo kunnen, dankzij deze kennis een doeltreffende behandeling worden gegeven gericht op de totale mens.

Hippocrates zei :”Het gaat erom wat voor persoon de ziekte heeft, niet wat voor ziekte de persoon heeft.”terug naar overzicht