Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Medische Basiskennis Opleiding (CPION)


Datum: 12-10-2021

Website: www.sohf.nl/opleidingen/medische-basiskennis-opleiding-cpion

Organisatie: Stichting Ortho Health Foundation

Omschrijving
De opleiding is praktisch en innovatief. De lessen worden op een ervaringsgerichte wijze gedoceerd, er wordt veel met praktijkvoorbeelden gewerkt zodat u de theorie gaat herkennen in uw eigen praktijk. De lesstof wordt via de elektronische leeromgeving van Total Health nog extra ondersteund met filmpjes, casussen en diverse vragen.

Hierdoor maakt u zich de theorie over het wonder van het menselijke lichaam, op spelenderwijze eigen. In de opleiding wordt de nadruk gelegd op die klachten en symptomen, die u in uw praktijk veelvuldig tegenkomt. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het herkennen van de pluis/niet-pluis symptomen zodat u weet wanneer u iemand dient door te sturen naar de huisarts. Bovendien wordt er aandacht besteed aan het leren communiceren met artsen en therapeuten uit de reguliere geneeskunde. Daar waar mogelijk worden verbanden gelegd tussen de reguliere geneeskunde en de natuurgeneeskunde.

Duur van de opleiding Medische Basiskennis
Om u optimaal te kunnen begeleiden bestaat de opleiding uit 15 lesdagen* en werken we met relatief kleine klassen. Regelmatig contact met een docent geeft u de mogelijkheid om, indien u met vragen zit, deze persoonlijk te kunnen stellen. Bovendien kan de lesstof op een praktische, diepgaande, interactieve manier worden verduidelijkt. De opleiding duurt 1 jaar maar indien gewenst valt deze ook in 2 jaar te volgen. U rondt dan eerst de module anatomie/fysiologie af, waarna u het jaar daarop de module pathologie/farmacologie en de module psychosociale basiskennis/organisatie van de gezondheidszorg afrondt.

* Data zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Thuisstudie Medische Basiskennis
Thuisstudie is een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Om de casuïstiek, die uitgaat van praktijksituaties, goed te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk vooraf de lesstof goed te bestuderen. Om het studeren gemakkelijker te maken zijn er bij elke les vragen opgenomen waardoor je op een effectieve manier de lesstof kunt bestuderen. Het zorgt dat je de hoofd- van bijzaken snel leert onderscheiden. Het verschilt per lesdag hoeveel de studielast is.

Toetsing Medische Basiskennis
Om te zorgen dat je de lesstof goed begrijpt en toch geen examenstress ervaart, hebben we dit jaar de toetsing in kleinere behapbare stappen verdeeld. Op het einde van elke les wordt een korte toets gehouden over de lesstof die die dag behandeld is. Om je hierop goed voor te kunnen bereiden krijg je bij elke les een aantal vragen. Door deze vragen zelf te beantwoorden bereid je je op een gedegen manier voor op de lesstof. Het gemiddelde punt van deze lesdagtoetsen telt voor 60% mee voor je eindcijfer. Je mag van zowel Anatomie/Fysiologie als Pathologie een toets missen, bijvoorbeeld omdat je ziek was of om een andere reden de lesdag niet kon voorbereiden en de lesdagtoets niet (goed) kon maken. De eindtoets, op het eind van het studiejaar, gaat alleen over de pluis/niet pluis situaties in allerlei ziekten. Dit punt telt voor 40% mee. Het onderdeel Psychosociale Basiskennis wordt met een thuistoets afgesloten.

terug naar overzicht