Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Voedingsconsulent Traditional Chinese Dietary Medicine - TCMD


Datum: 06-10-2012

Website: www.iczo.be/chinesevoeding.html

Organisatie: Instituut voor Complementaire Zorg Opleidingen

Omschrijving
Dieetleer is één van de vijf pijlers van de Chinese Geneeswijzen (naast acupunctuur, kruidengeneeskunde, TuiNa (massage) en Qi Gong (meditatie en energetische lichaamsoefeningen).
Wat betreft de uitgangspunten is de Chinese voedingsleer nauw verwant aan de kruidengeneeskunde. Er zijn verschillende manieren om het onderwerp Chinese voedingsleer te benaderen.
  1. het als afzonderlijke therapie te gebruiken. Vaak houdt dit in, dat je bepaalde voedingsmiddelen speciaal toebereidt en in relatief grote hoeveelheden gebruikt, terwijl andere voedingsmiddelen taboe zijn.
  2. is om informatie te geven over de manier waarop de Chinese dieetleer naar voeding kijkt en tips te geven over mogelijke wijzigingen in de voeding die een behandeling met acupunctuur, tuina, Qigong of Chinese kruiden ondersteunen.
Belangrijk in deze cursus is:
  1. we maken een connectie tussen de echte TCG/TCM kennis en onze Westerse, dag dagelijkse voeding en welvaartsaandoeningen.
  2. we vertalen begrippen als "calorieën, vitaminen, koolhydraten, eiwitten, ... (typische westerse begrippen uit de westerse dieetleer) naar ons TCG/TCM gedachtengoed, en omgekeerd.
  3. vanuit het TCG/TCM oogpunt komt zowel de visie volgens de Zang Fu en deze volgens de 5 Elementen naar voor
  4. en vooral, de uitgebreide gevallenstudies (cassussen) maken van deze cursus een meerwaarde

    >>>> daarom hebben we beroep gedaan op een ervaren docent die zowel de Westerse als de TCG/TCM dieetleer onder de knie heeft. Een docent die beide "werelden" kent , bijna een unicum in onze TCG/TCM wereld.
    >>>> een cursus die echt gericht is naar onze "westerse" patiënten en welvaartsziekten


terug naar overzicht