Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Geheel de Mens


Eveline van der Wel
Romuluslaan 51
5631 JT Eindhoven
Noord-Brabant
040 2449985

www.geheeldemens.nl
info@geheeldemens.nl
 
Disciplines:
Bio-resonantie therapie, kPNI, Orthomoleculaire geneeskunde
 
Omschrijving:
voedingsadvies eindhoven brabantMijn naam is Eveline van der Wel. Ik heb Geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. 
Hierin heb ik het doctoraal diploma behaald. Daarna heb ik Bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit van Rotterdam. Ook daarin heb ik het doctoraal diploma behaald.

Uit interesse ben ik mij gaan verdiepen in Reiki, voetreflex, hypnotherapie en Orthomoleculaire voeding. Zo ontstond steeds meer begrip voor het idee van Totale Gezondheid.

Het is als bij een boom: niet alleen de bladeren of de takken dienen gezond te zijn. Om te overleven zal de HELE boom gezond moeten zijn. Dat kan alleen als die boom alle benodigde voedingsstoffen krijgt EN ook nog in goede aarde staat. Bij de mens betekent dat: om de totale mens gezond te houden moet de (emotionele) omgeving van die mens gezond makend zijn, en zullen tegelijkertijd alle cellen van die mens moeten krijgen wat ze nodig hebben. Als dat niet lukt zal er ziekte ontstaan. 

Holistische gedachte
De oude Chinezen keken zo ook tegen ziekte aan. Echter, in het oude China deed men geen onderzoek en kende men de functie van vele organen niet. Op dit moment is er heel veel wetenschappelijk onderzoek dat verklaard hoe het binnen het lichaam werkt. De klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) is de stroming die deze kennis bundelt en tot de geneeskunst van de toekomst maakt. Bij deze geneeskunst staan goede voeding, genoeg vreugde en gepaste lichaambeweging voorop, eventueel gevolgd door supplementen en kruiden.

Bioresonantie
Ondanks alle kennis en kunde is het toch nog vaak moeilijk om precies te achterhalen wat de echte oorzaak van een afwijking is. Wordt de ziekte veroorzaakt door een slechte darmflora of is die slechte darmflora weer het gevolg van iets anders.

mora bioresonantieOm hier achter te komen maak ik gebruik van Bioresonantie volgens MORA. Met behulp van het MORA-apparaat is te achterhalen wat de echte oorzaak is. Echter, de MORA blijft een hulpmiddel die alleen in de handen van een persoon met veel kennis van het lichaam een wezenlijke bijdrage kan leveren. 

Orthomoleculair voedingsadvies
Hippocrates zei het al: Laat voeding uw medicijn zijn. Hij bedoelde hiermee dat veel mensen door hun verkeerde leef- en voedingsgewoonten hun ziekte zelf creëren en in stand houden. Dit klopt wonderwel met de nieuwste inzichten dat 80% van de huidige ziekten veroorzaakt worden door het leefmilieu. Overigens is dat leefmilieu breder dan Hippocrates bedoelde. Hier vallen ook de sluipenderwijs vervuilde lucht, water en voedsel onder. En het voedsel dat veel levensbelangrijke componenten mist omdat het onnatuurlijk geteeld wordt. Dit zijn zaken waar men vaak niet bij stil staat en weinig invloed op heeft.

Eind 18e eeuw geloofde men dat optimale voeding bestond uit wit meel of suiker, vet en vlees. Immers, daarvan kon iemand energie en eigen eiwitten maken? De rest was nutteloze ballast.
Dat was rond 1900. Er ontstond een hele reeks vreemde ziekten. Toen werd vitamine B ontdekt. Eerst dacht men dat het maar 1 stofje was, maar het bleek een hele reeks van stoffen te zijn, waarmee een hele reeks van ziekten samen hing. En zo werd de ene na de andere stof in voeding gevonden die belangrijke functies in het lichaam blijken te vervullen. Mineralen, onverzadigde visvetten, foliumzuur, natuurlijke kleurstoffen, bepaalde aminozuren, vezels, anti-oxidanten, nog meer plantaardige stoffen …. 

voedingsadvies eindhovenTegenwoordig adviseert men anders... Echter, als iemand gezond eet kan hij of zij met die aangeraden 200 gram groenten en 2 stuks fruit niet in de behoefte van bepaalde vitaminen en mineralen voorzien. Mensen moeten veel meer groeten en fruit eten om in hun behoefte te voorzien en dit is bekend.
Telkens weer blijkt dat de oorspronkelijke manier van kijken naar voeding veel te eenvoudig is.
En vervolgens wordt eerst ontkend dat het om een essentiële stof gaat, ondanks de vele wetenschappelijke publicaties. En dan, na 20 jaar, wordt er toegegeven.

Gelukkig laat wetenschappelijke kennis zich niet verbergen.
De Orthomoleculaire voedingsleer werkt met veel van deze kennis.

Psycho Neuro Immuniteit - PNI
Deze naam is een mond vol. Wat wordt er mee bedoeld?

Hiermee wordt bedoeld dat de psyche invloed heeft op de werking van het zenuwstelsel en het immuunsysteem. En dat het zenuwstelsel invloed heeft op hoe je denkt en hoe het immuunsysteem werkt. En dat het immuunsysteem invloed heeft op het humeur en het zenuwstelsel.

Kortom: negatief denken verzwakt de afweer. Positief denken versterkt de afweer (binnen zekere grenzen). Of: een infectie (immuunsysteem) beïnvloedt hoe je je voelt (bij griep is het humeur een stuk minder) en hoe het zenuwstelsel werkt (je slaapt zoveel mogelijk).
Ondanks dat voeding een hoeksteen is van gezondheid, is niet alleen voeding de oorzaak van een goede of slechte gezondheid.

gezond bewegen brabantVan even groot belang is hoeveel plezier iemand creëert in zijn leven, hoe iemands naaste omgeving is, hoe iemand zijn problemen oplost, hoeveel iemand beweegt en op welke manier. 
De PNI zoekt naar dat overzicht door de wetenschappelijke kennis van vele vakgebieden met elkaar te verbinden. Daarbij wordt telkens gekeken wat de invloed van voeding, beweging, emoties, licht etc. op cellen is. Cellen zijn de bouwblokjes van ons lichaam. Als de cellen gezond zijn, is het lichaam gezond. Alles in het lichaam hangt met elkaar samen en beïnvloedt elkaar.

PNI is eigenlijk de manier van werken waarvan je verwachtte dat de huisarts het zo zou doen.

Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u op mijn website kijken. 
Bellen en mailen kan uiteraard ook. Graag tot ziens.
 

Ik ben aangesloten bij de volgende verenigingen:

MBOG - Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde