Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Voetreflex Meppel


Anne-Marie Verheij
Severdingepad 1
7943 EA Meppel
Drenthe
0522 252565
06 27434951

www.voetreflexmeppel.nl
info@voetreflexmeppel.nl
 
Disciplines:
Bloesemtherapie, Holistische therapie, Hot Stone Massage, Voetreflextherapie
 
Omschrijving:
Het doel van reflexzonetherapie is het herstellen van het evenwicht tussen lichaam en geest. Ziek zijn betekent: niet in balans zijn. Problemen, emoties of langdurige stress kunnen zich op den duur uiten in lichamelijke klachten. Met behulp van reflexologische handelingen wordt het lichaam gestimuleerd om zichzelf te gaan herstellen.

Door reflexologie worden spanningen in het lichaam losgemaakt. De daarbij behorende emoties kunnen dan vrijkomen. Reflexologie kan een goede bijdrage leveren aan de bewustwording van deze processen, waarna het aan de cliënt is hier iets mee te doen in de vorm van: keuzes maken, prioriteiten stellen of meer rust en aandacht voor zichzelf creëren.

Bach Bloesem remedies worden verkregen uit bloemen en uit bloesems van bomen. Door bloemen in water te leggen geven ze hun energie aan dit water af. Dit energierijke water wordt vervolgens verdund en kan als druppels ingenomen worden.

Dr. Bach heeft, door een jarenlange studie, gemerkt dat er bloesems zijn die op emoties kunnen werken. Negatieve emoties vergen veel energie van een mens.

Bach Bloesem remedies kunnen negatieve emoties omzetten in positieve emoties. Daardoor kan iemand beter met problemen omgaan. Vertrouwen in het goede kan dan weer terugkomen.