Vind nu een alternatief arts / therapeut in

KNGF - Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie


Contactgegevens
Secretariaat KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
033 4672900
hoofdkantoor@kngf.nl
www.kngf.nl


Omschrijving:

Missie van het KNGF 
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.

De organisatie
Eén organisatie voor alle Nederlandse fysiotherapeuten. In regio's onderverdeeld en met een vooruitstrevend kwaliteitsprogramma maakt het KNGF zich sterk voor ongeveer 20.000 leden.

Het hart van het KNGF klopt in de regio's. Daar voeren we het kwaliteitsbeleid uit en bouwen we aan het IOF (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie). Ook overlegstructuren komen daar van de grond, bijvoorbeeld met zorgaanbieders, instellingen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

Het hoofdkantoor vindt u in Amersfoort. Met enthousiasme en professionaliteit biedt het KNGF haar leden onder meer de volgende diensten aan:

-Individueel ledenadvies over uiteenlopende onderwerpen
-Uitgave tijdschriften: FysioPraxis en het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie
-Organisatie van het jaarlijkse KNGF-congres fysiotherapie
-Ontwikkelingen van KNGF-richtlijnen
-Drukwerk voor leden.

Commissies
Binnen het KNGF is een aantal commissies actief.

Wetenschappelijke Raad Fysiotherapie en Provisorium Fysiotherapie
Het Ministerie van VWS heeft op 27 november 2000 de Wetenschappelijke Raad Fysiotherapie en het Provisorium Fysiotherapie geïnstalleerd.

Wetenschappelijk College Fysiotherapie
Op 7 december 2005 heeft de AV het Wetenschappelijk College Fysiotherapie ingesteld.

Bezoekadres: Stadsring 159b, 3817 BA  Amersfoort

Terug naar overzicht