Vind nu een alternatief arts / therapeut in

RING - Stichting Registratie Instituut Natuurgerichte Gezondheid


Contactgegevens
Stichting RING
Beilerstraat 7
7933 TS Pesse
0528 242106
info@ringregister.nl
www.ringregister.nl


Omschrijving:
Stichting RING registreert en certificeert therapeuten, artsen en organisaties in de natuurgerichte gezondheidszorg. RING biedt bescherming, ondersteuning en geloofwaardigheid.

Voor het professionaliseren van de natuurgerichte gezondheidszorg is regelgeving onmisbaar. RING heeft niet alleen regelgeving opgesteld voor registratie, maar bijvoorbeeld ook voor praktijkvoering, klachten- en tuchtrecht en het manifest Natuurgerichte Ethiek. Nieuw is de Eed van Hippocrates speciaal voor natuurgerichte therapeuten en artsen. 

Hoofdtaak van RING

Bescherming, ondersteuning en geloofwaardigheid van de aangesloten natuurgerichte (NG) en complementaire (CG) therapeut. Dat biedt RING sinds 1989 in eerste instantie door aangeslotenen te registreren en certificeren. Elke geregistreerde valt onder Klachten- en Tuchtrecht en is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een en ander vastgelegd in de individuele registratieovereenkomst.

Kwaliteit en professionaliteit

Bij Stichting RING staat kwaliteit centraal. Kwaliteit van de zorgverlener is direct verbonden met kwaliteit van zijn opleiding(en), maar ook objectieve toetsbaarheid van deze kwaliteit is van belang. Zowel van opleiding & docent als van de zorgverlener. Op dat terrein valt er nog zeer veel te verbeteren. RING neemt het voortouw hierin, omdat kwaliteitsgaranties hard nodig zijn en in het belang van alle betrokkenen en de branche als geheel.Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

BesuredDe Goudse

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht