Vind nu een alternatief arts / therapeut in

RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg


Contactgegevens
RBCZ
Postbus 70
4700 AB Roosendaal
0165 564 652
info@rbcz.nu
www.rbcz.nu


Omschrijving:
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Registratie
Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Tuchtrecht
Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

BesuredDe FrieslandDe Goudse
 
EnergiekHolland ZorgKiemer
 
SallandUnited ConsumersUnivé
 
VGZ

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht