Vind nu een alternatief arts / therapeut in

BVAT - Beroepsvereniging voor APS Therapie


Contactgegevens
Secretariaat BVAT
Elzenpas 15
6666HD Heteren
026 4790904
info@bvat.nl
www.bvat.nl


Omschrijving:
De vereniging heeft tot doel:
  • APS Therapie meer landelijke bekendheid te geven.
  • Criteria en procedures te ontwikkelen en te handhaven ten behoeve van de kwaliteitsbewaking.
  • Voor zover mogelijk samenwerking tot stand te brengen tussen APS en andere instanties met soort gelijke doelstelling.
De kwaliteitscriteria waar actieve leden aan dienen te voldoen:
  • Een afgeronde cursus APS Therapie of opleiding APS Therapie op HBO niveau.
  • Periodieke nascholing ( bijwonen intervisiemiddagen). Na het bijwonen van een nascholing ontvangt men hiervoor een certificaat.
  • Goede praktijkvoering, richtlijnen zijn opgesteld door de commissie kwaliteitsbewaking
Het bestuur van de vereniging is door de algemene ledenvergadering gekozen en wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij worden in hun werkzaamheden gesteund door de diverse commissies.

APS Therapy heeft sinds 1999 een netwerk van meer dan 180 gecertificeerde APS-therapeuten opgebouwd. Daarnaast zijn er geaccrediteerde leden.Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AnderZorgBesuredCZ
 
CZ DirectDe GoudseFBTO
 
IK!OHRAONVZ
 
OZF AchmeaPNO ZiektekostenVVAA
 
YouCareZilveren Kruis Achmea

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht