Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NIP - Nederlands Instituut voor Psychologen


Contactgegevens
Secretariaat NIP
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
020 4106222
info@psynip.nl
www.psynip.nl


Omschrijving:
Het Nederlands Instituut van Psychologen is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. U herkent onze leden aan het keurmerk PSYCHOLOOG NIP. 

Het NIP, de beroepsvereniging van en voor psychologen, is de enige landelijke vereniging die de belangen van alle psychologen behartigt. De vereniging bevordert de beoefening van psychologie, behartigt de belangen van psychologen en biedt een platform aan de leden voor uitwisseling van kennis.

Het NIP draagt zorg voor kwaliteit
Leden van het NIP moeten zich bij het uitoefenen van hun beroep houden aan gedragsregels, die door de vereniging zijn vastgelegd in de NIP-beroepscode, en kunnen daarop aangesproken worden. Goede scholing waarborgt de vakinhoudelijke kwaliteit van het beroep. Het NIP heeft verschillende registraties en kwalificaties ontwikkeld. Zo kunt u de meeste leden herkennen aan het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP.

Het NIP komt op voor zijn leden
Individuele en collectieve belangenbehartiging vormen een zwaartepunt in de dienstverlening van het NIP. Het NIP zet zich in voor de belangen van psychologen in loondienst en zelfstandig gevestigden. De afdeling Voorlichting en de medewerkers Belangenbehartiging staan psychologen te woord met individuele vragen.

En brengt psychologen bij elkaar
De vereniging organiseert vakinhoudelijke bijeenkomsten, organiseert cursussen, geeft publicaties uit en geeft voorlichting aan het publiek en psychologen. 

Sectoren en secties
Het NIP kent vier sectoren: Arbeid & Organisatie, Gezondheidszorg, Jeugd en Intersector. De eerste drie sectoren komen overeen met de belangrijkste werkterreinen van psychologen: arbeid en organisatie, gezondheidszorg, en opvoeding en onderwijs. 
De Intersector is er voor de leden die zich niet met een van deze hoofdgebieden identificeren en voor student-leden.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AnderZorgDVZEnergiek
 
Holland ZorgKruidvatSalland
 
VegaPolisZorg en Zekerheid

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht