Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Stibag - Stichting ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde


Contactgegevens
Stichting ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde
Postbus 39
2060 AA Bloemendaal
info@stibag.nl
www.stibag.nl


Omschrijving:
De Stichting ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde, afgekort STIBAG, is een stichting voor zelfstandig beoefenaars van natuurgeneeswijzen en het publiek. Het belangrijkste doel van de STIBAG is het geven van voorlichting over natuurgeneeswijzen in het algemeen, alsmede over de bij de STIBAG geregistreerde therapeuten in het bijzonder. De STIBAG tracht een beter inzicht te verschaffen in de betekenis van de natuurlijke geneesmethoden voor de volksgezondheid en zet zich in voor het onder de aandacht brengen van de ingeschreven therapeuten.

De belangrijkste doelstellingen van de STIBAG zijn de volgende: 
  • Het bevorderen van de natuurlijke geneeskunde in Nederland
  • Het geven van voorlichting over natuurgeneeswijzen
  • Het registreren van natuurgeneeskundig therapeuten
  • Het verstrekken van informatie over therapeuten aan het publiek
  • Het bevorderen van contacten en onderlinge samenwerking van de geregistreerde therapeuten



Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

BesuredDe Goudse

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.



Terug naar overzicht