Vind nu een alternatief arts / therapeut in

VAG - Vereniging Additieve Geneeswijzen


Contactgegevens
Secretariaat VAG
Diamantring 7
5629 GP Eindhoven
040 2425899
info@vag.nu
www.vag.nu


Omschrijving:
De Vereniging  Additieve Geneeswijze (VAG) is in 1984 opgericht.
Om de kwaliteit van de additieve geneeswijze te waarborgen, namen de leden destijds het initiatief om een opleiding voor additief  therapeuten op te zetten.Deze opleiding groeide uit tot de Academie voor Natuurgeneeskunde Zuid Nederland (ANZN).
De ANZN is tegenwoordig een kwalitatief hoogwaardige opleiding op HBO niveau, waarin 4 disciplines worden onderwezen, te weten:
 • Klassieke Homeopathie
 • Reflexzonetherapie
 • NLP/Hypnotherapie
 • Paranormale therapie
Het onderdeel Paranormale Therapie is in 1994 in de opleiding geïntegreerd. Sindsdien is het accent in de Vereniging Additieve Geneeswijze verschoven naar de Paranormale Therapie.
 

Doel

 Doel van de Vereniging Additieve Geneeswijze is de kwaliteitvan de Paranormale Therapie te waarborgen door : 
 • Strenge toelatingscriteria te hanteren.
 • Toe te zien op handhaving van de beroepsethiek.
 • Bij- en nascholing te verzorgen.
 • Toe te zien op intervisie en begeleiding van haar leden.
 • Actief contact te houden met de overheid, zorgverzekeraars, relevante opleidingen, beroeps- en koepelorganisaties.
 • Aan de leden het lidmaatschap verplicht te stellen van de RING, het registratie instituut in de natuurgerichte gezondheidszorg, dat een onafhankelijk Klacht-  en Tuchtrecht waarborgt.
 • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht te stellen.
   


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAnderZorgBesured
 
De GoudseFBTOKruidvat
 
OZF AchmeaTake Care Now!

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht