Vind nu een alternatief arts / therapeut in

RCN - Register Craniosacraal Therapie Nederland


Contactgegevens
Secretariaat RCN
Postbus 259
6880 AG Velp
06 12564183
info@register-rcn.nl
www.register-rcn.nl


Omschrijving:
De gezondheidszorg heeft behoefte aan duidelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de CranioSacraal therapie en de CranioSacraal therapeut. Daarom is het belangrijk dat er regels zijn met betrekking tot vooropleiding, opleiding, ervaring, bij- en nascholing en de bewaking daarvan.

Wat doet het register?
  • Bijhouden van een lijst van geregistreerde CranioSacraal therapeuten
  • Controle uitoefenen op de naleving van de reglementen van het register
  • Hanteren van het klacht- en tuchtrecht
  • Controleren en accrediteren van bij- en nascholing
  • Praktijkvisitaties
  • Onderhouden van contacten met en het verstrekken van informatie aan verzekeraars, het ministerie van VWS en andere medewerkers in degezondheidszorg
  • Organiseren van vergaderingen en het op de hoogte houden van de leden
  • Bevorderen en onderhouden van nauwe samenwerking met de Vereniging voor Upledger CranioSacraal therapie Nederland en het Upledger Instituut Nederland.


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAnderZorgAvéro Achmea
 
AzivoAZVZBesured
 
CZCZ DirectDe Friesland
 
Delta LoydEnergiekFBTO
 
Holland ZorgIK!Kiemer
 
LancyrMenzisOHRA
 
ONVZOZF AchmeaPMA Zorgverzekering
 
PNO ZiektekostenSallandTake Care Now!
 
VVAAYouCareZilveren Kruis Achmea
 
Zorg en Zekerheid

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht