Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NVF - Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie


Contactgegevens
Secretariaat NVF
Rijksstraatweg 158
6573 DG Beek - Ubbergen
024 6844301
nvf@fyto.nl
www.fyto.nl


Omschrijving:
De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie werd opgericht ter bevordering van de kwaliteit van fytotherapeutica en fytotherapie en van een verantwoorde voorlichting daarover aan alle belangengroepen.

Momenteel zijn de meeste taken betreffende de bevordering van de kwaliteit van fytotherapeutica op landelijk niveau overgenomen door de partnerorganisatie STF (Stichting Toetsing Fytotherapeutica, waaronder tot 2005 de Commissie Toetsing Fytotherapeutica ressorteerde en sinds 2006 de Commissie Keuring Fytoproducten). Op Europees niveau en waar het gaat om regelgeving worden activiteiten verricht samen met zusterorganisaties in ESCOP-verband.

De NVF concentreert zich op de kwaliteitsbevordering van de fytotherapie en op de verantwoorde voorlichting daarover.
De belangrijkste taken waar de NVF in dit verband voor staat zijn:
  • stimuleren van activiteiten die leiden tot kennisvermeerdering, door middel van het stimuleren van fundamenteel en klinisch onderzoek en bevordering van de intercollegiale uitwisseling van (ervarings-)kennis;
  • toegankelijk maken van de beschikbare kennis voor belanghebbenden: fabrikanten, intermediairen, voorschrijvers en gebruikers van fytotherapeutica;
  • stimuleren van de deskundigheidsbevordering van de betrokken beroepsgroepen, zowel binnen de beroepsopleiding als via bij- en nascholing;
  • om deze taken in de komende periode goed te kunnen vervullen is het van belang dat binnen de NVF bestuurlijk/organisatorische continuïteit (alsook een redelijk stabiele financiële basis) aanwezig is.

NVF leden zijn: 
  • Universitair of HBO opgeleid en
  • Hebben een professionele relatie tot de fytotherapie.

Van de ruim 350 leden (2007) is ongeveer een kwart (officine) apotheker, een kwart arts, herbalist, fytotherapeut of diëtist; de overige leden zijn farmacognosten, biologen en academici uit diverse sectoren.
De leden kiezen het NVF-bestuur.Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

De AmersfoortseDe GoudseDitzo

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht