Vind nu een alternatief arts / therapeut in

TCZ - Tuchtrecht Complementaire Zorg


Contactgegevens
Ambtelijk Secretariaat TCZ
Postbus 297
4700 AG Roosendaal
0165 567 014
klachten@tcz.nu
www.tcz.nu


Omschrijving:
Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.
 
Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).
 
De TCZ heeft een aparte registratie voor studenten, die gedurende een bepaalde periode van hun studie patiënten/cliënten behandelen. De studenten dienen aan- en afgemeld worden door de opleider.
 
Als u een klacht heeft over een therapeut, kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Beroep. Dit college bestaat uit een raad van minimaal drie en maximaal vijf personen. 
Terug naar overzicht