Vind nu een alternatief arts / therapeut in

VIT - Vereniging van Integraal Therapeuten


Contactgegevens
Secretariaat VIT
Bijvoetstraat 18
5103 MG Dongen
06 53664194 (di & wo-ochtend)
info@vit-therapeuten.nl
www.vit-therapeuten.nl


Omschrijving:
De Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) is een beroepsvereniging van therapeuten die werkzaamzijn in de geestelijke gezondheidszorg. De vereniging is op 19 maart 1993 opgericht uit de behoefte aan een beroepsvereniging voor professionals met een integrale aanpak. Daarmee wordt enerzijds bedoeld dat zij werken vanuit een holistisch mensbeeld waardoor zij aandacht hebben voor de geestelijke, de lichamelijke en spirituele dimensie van hun cliënt. Anderzijds, dat zij kennis van en inzicht hebben in de verschillende therapeutische behandelwijzen en in staat zijn de noodzakelijke kwaliteit van de behandeling te bewaken.

De VIT-therapeuten zijn op minimaal HBO-niveau professioneel geschoold en hebben uiteraard zelf een ontwikkelingsproces doorgemaakt, waardoor zij bewust voor deze benadering hebben gekozen. Hun werkhouding is open en flexibel. Zij sluiten aan bij de hulpvraag van de cliënt en verwijzen, indien nodig, door naar andere beroepsbeoefenaars in zowel de reguliere als de niet-reguliere hulpverlening, of werken met hen samen.

Doel van hun inzet is de cliënt zodanig te behandelen c.q. te begeleiden dat hierdoor diens kwaliteit van leven verbetert en hij - weer - zoveel mogelijk in harmonie met zichzelf en zijn omgeving kan functioneren.

Het is de professionele integrale aanpak waarin de VIT-therapeut zich onderscheidt.

Binnen de VIT zijn de hieronder genoemde disciplines vertegenwoordigd:

  • integratieve kindertherapie
  • integratieve psychotherapie
  • hypnotherapie
  • psycho-oncologische therapie
  • psycho-energetische therapie
  • therapeutische coaching


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAvéro AchmeaAzivo
 
BesuredCZCZ Direct
 
De FrieslandDe GoudseDelta Loyd
 
FBTOIK!Kiemer
 
LancyrMenzisOHRA
 
ONVZOZF AchmeaPMA Zorgverzekering
 
PNO ZiektekostenTake Care Now!United Consumers
 
UnivéVGZVVAA
 
Zilveren Kruis Achmea

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht