Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NGS - Nederlands Genootschap voor Sportmassage


Contactgegevens
Secretariaat NGS
Postbus 200
6800 AE Arnhem
026 8450870 (09:00-13:00)
bureaungs@sportverzorgingngs.nl
www.sportverzorgingngs.nl


Omschrijving:
Missie
Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is de toonaangevende organisatie op het gebied van de sportmassage in Nederland. Zij is bekend met de totale sportgezondheidssector en de zich daarin voordoende huidige en te verwachten ontwikkelingen. Zij bekleedt een initiërende, ondernemende en mederegisserende functie bij het signaleren van en inspelen op deze ontwikkelingen en het vertalen hiervan in nieuwe strategieën, voor de sportmassage en voor het NGS in het bijzonder. Zij werkt nauw samen met strategische partners, waarbij gezamenlijk, maar gelijktijdig ook vanuit een eigenstandige positie, de markt wordt benaderd. Relatiebeheer, het zorgvuldig uitdragen van haar imago en een structurele communicatie met relevante interne en externe doelgroepen speelt hierbij een wezenlijke rol.

Visie
Het NGS streeft ernaar om met haar leden en aangeboden diensten de toonaangevende organisatie te blijven in de sportmassage en sportverzorging. Dit wordt onder meer bereikt door het bewaken van de kwaliteit van de sportmasseur voor en na beroepsaanvang.
Voor beroepsaanvang door
- het erkennen van opleidingen,
- het bewaken van de kwaliteit van de examens sportmassage

Na beroepsaanvang door
- de leden maximaal te ondersteunen in hun dienstverlening,
- het bewaken van het kennis- en vaardigheidsniveau
- het samenwerken met strategische partners.

Om deze beleidsdoelstellingen te verwezenlijken heeft het NGS een visiedocument ontwikkeld, wat zal resulteren in het beleidsplan 2008 – 2010. In de genoemde documenten wordt de beleidslijn voor de komende jaren verwoord en worden tevens activiteiten genoemd hoe deze beleidslijn geconcretiseerd wordt.

Motto
Het motto voor de komende 3 jaar is verdienen, verbinden & versterken.Terug naar overzicht