Vind nu een alternatief arts / therapeut in

PRN - Platform Rebalancing Nederland


Contactgegevens
Secretariaat PRN
alleen per mail bereikbaar


secretariaat@rebalancing-nederland.nl
www.rebalancing-nederland.nl


Omschrijving:
Rebalancing bestaat in Nederland sinds 1989, toen de opleiding Rebalancing startte. 
Inmiddels is er een grote groep actieve Rebalancers in Nederland. 

Complementaire zorg
Rebalancing is een beschermd beroep en een erkende vorm van complementaire zorg. De sessies van de Rebalancers die aangesloten zijn bij een overkoepelende beroepsvereniging voor natuurgeneeskunde, vallen onder alternatieve geneeswijzen en worden door zorgverzekeraars vergoed. 

Beroepsvereniging PRN
Rebalancing heeft een eigen beroepsvereniging: het Platform Rebalancing Nederland, waar alleen gediplomeerde Rebalancers lid van kunnen worden. Deze vereniging heeft onder meer als doelstellingen het promoten van Rebalancing, kwaliteitsbewaking en ontwikkeling van het vak en het beschermen van de naam Rebalancing.

Gedragscode
Een ethische gedragscode voor de bij het Platform aangesloten Rebalancers is in ontwikkeling.
In geval van een overtreding of een klacht kan een cliënt of diens vertegenwoordiger contact opnemen met het Platform, waarna de klachtencommissie een klachtenprocedure zal instellen.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

Besured

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht