Vind nu een alternatief arts / therapeut in

SGZ - Stichting Gezondzorg


Contactgegevens
Secretariaat SGZ
Marisbaan 29
5985 NA Grashoek
06 30407549
secretariaat@gezondzorg.nl
www.gezondzorg.nl


Omschrijving:
De Stichting GezondZorg - SGZ stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de bij haar aangesloten therapeuten en hun patiënten.

Hulpmiddelen ten behoeve van de patiëntenadministratie
Speciaal voor GezondZorg Therapeuten heeft de Stichting GezondZorg een aantal standaardformulieren ontwikkeld, die het samenstellen van medische dossiers vergemakkelijken. Behalve een formulier ten behoeve van de intake kunnen GezondZorg Therapeuten vrij beschikken over een uitgebreid anamneseformulier voor holistische geneeswijzen, en over formulieren voor Bach-remedies en reflexzonetherapie. Ook formulieren voor het opvragen van patiëntgegevens bij derden en patiëntenfolders zijn voorhanden.

Herkenbaarheid van GezondZorg Therapeuten
Om voor de patiënt duidelijk herkenbaar te zijn verstrekt de Stichting GezondZorg aan therapeuten een persoonlijke -en genummerde- licentie, die ervoor staat dat de GezondZorg Therapeut in kwestie voldoet aan de gestelde eisen van vakbekwaamheid. Tevens bestaat er de mogelijkheid om tegen een eenmalige vergoeding in het bezit te komen van een muurschild. De Stichting GezondZorg stelt regelmatig adviesprijzen voor consulten vast.

Eigen klachtrecht en attitude
De Stichting GezondZorg beschikt over een -wettelijk verplichte- klachtenregeling die voorziet in de beoordeling van geschillen tussen patiënten en therapeuten. In dit klachtrecht wordt rekening gehouden met zowel de rechten als de plichten van beide partijen. Ook geldt er voor GezondZorg Therapeuten een vastgestelde beroepscode, welke stoelt op de algemene normen van fatsoen en daarnaast ook loyaliteit.

Landelijke bekendheidscampagnes
Middels meerdere websites op internet en door middel van advertenties in media zoals de "Klikgids" draagt de Stichting GezondZorg bij aan de bekendheid van GezondZorg Therapeuten. Bovendien is het voor geïnteresseerden mogelijk om kosteloos in het bezit te komen van een speciale therapeutenlijst, waarin GezondZorg Therapeuten in volgorde van postcode genoemd worden. Ook in de "Onkruid GeneesWijzer" op internet zijn onze therapeuten opgenomen.

Overeenkomstig de bepalingen in de "Wet Bescherming Persoonsgegevens" is de Stichting GezondZorg als houder van persoonsregistraties aangemeld bij de registratiekamer onder nummer P-0020167. Een afschrift van het registratieformulier ligt voor een ieder ter inzage op het secretariaat.

Verzoek tot aansluiting
Wanneer een therapeut ten aanzien van zijn of haar scholing aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet, kan een verzoek tot aansluiting worden gedaan, dat aan bepaalde voorwaarden gebonden is.Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AZVZZorg en Zekerheid

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht