Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NeVLAT - Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek


Contactgegevens
Secretariaat NeVLAT
Postbus 15591
1001 NB Amsterdam
06 30533336
info@alexandertechniek.nl
www.alexandertechniek.nl


Omschrijving:
De Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek

In 1996 werd de Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek (NeVLAT) opgericht. De NeVLAT functioneert in een samenwerkingsverband met vijftien nationale zusterorganisaties uit vijftien verschillende landen. De NeVLAT heeft momenteel ca. 70 leden.

De NeVLAT is een beroepsvereniging in ontwikkeling en draagt zorgt voor de regulering van het beroep van leraar in de Alexandertechniek in Nederland. De statuten van de vereniging zijn opvraagbaar.

De NeVLAT hecht groot belang aan hoge kwaliteitsnormen in het Alexandertechniekwerk.

De NeVLAT werkt aan het bekend worden van de Alexandertechniek.

De NeVLAT brengt de 'NeVLAT Lijst van Leraren' uit met door haar erkende gecertifieerde leraren in de Alexandertechniek die huidig lid zijn van de NeVLAT. Aan de leraren op deze lijst worden onder meer de volgende eisen gesteld:
  • Zij dienen een mede door de zusterorganisaties erkende dagopleiding te hebben gevolgd. De opleiding tot leraar in de Alexandertechniek duurt drie jaar en bestaat uit tenminste 1600 uren dagonderwijs. Er zijn internationale afspraken wat betreft verdere eisen. Een en ander is terug te vinden in de statuten van de NeVLAT.
  • Zij dienen zich te houden aan de door de NeVLAT ontwikkelde Gedragscode voor leraren in de Alexandertechniek. Deze Gedragscode is op te vragen bij de NeVLAT.
  • De NeVLAT stimuleert haar leden om zich te blijven ontwikkelen in hun deskundigheid en om de ontwikkelingen in het beroepsveld bij te houden.
  • De NeVLAT werkt aan verdere ontwikkeling van haar Kwaliteitsbeleid.
Eventuele klachten of vragen over leraren in de Alexandertechniek die op de NeVLAT Lijst van Leraren voorkomen, kunnen bij het bestuur worden ingediend en worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld.


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

BesuredDe Goudse

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht