Vind nu een alternatief arts / therapeut in

VCW - Vereniging van Contextueel Werkers


Contactgegevens
Secretariaat VCW
Postbus 2834
3500 GV Utrecht
06 24571048
info@contextueelwerkers.eu
www.contextueelwerkers.eu


Omschrijving:
De Vereniging van Contextueel Werkers - VCW is een vereniging voor professionele hulpverleners, die werken vanuit de contextuele benadering. Deze benadering heeft als drijfveer de dynamische verbondenheid van een mens met verleden en toekomst.
Invloeden en belangen van voorgaande, huidige en toekomstige generaties, loyaliteiten en de balans tussen geven en nemen, vormen belangrijke elementen in het contextuele denken en werken.
Het contextuele gedachtegoed is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater en familietherapeut Prof. Dr. Ivan Boszomenyi-Nagy.

De Vereniging van Contextueel Werkers heeft als doelstellingen:
 • het verspreiden en uitdragen van het contextuele gedachtegoed
 • het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van dit gedachtegoed
 • het stimuleren van ontwikkeling en innovatie
Voor wie is de VCW bedoeld?
De Vereniging van Contextueel Werkers is er voor mensen, die de contextuele visie als richtinggevend beschouwen bij het inzetten van hun professionaliteit.
Leden hebben een hogere beroepsopleiding gevolgd en zijn werkzaam in bijvoorbeeld:
 • maatschappelijk werk
 • groepswerk
 • jeugdhulpverlening
 • gezondheidszorg
 • pastoraat
 • mediation
 • beroepsopleidingen
 • (speciaal) onderwijs
 • psychiatrie
 • advocatuur

Leden oefenen hun beroep uit in Nederland en het Nederlandstalig gebied in België.


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

BesuredDe FrieslandDe Goudse
 
KiemerUnited ConsumersUnivé
 
VGZ

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht