Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NAAP - Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie


Contactgegevens
Secretariaat NAAP
Putterstraat 43
5256 AM Heusden
secretariaat@naap.nl
www.naap.nl


Omschrijving:
De Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie (NAAP) is een vereniging van Jungiaanse Analytici in Nederland. De grondslag voor de Analytische Psychologie is gelegd door Carl Gustav Jung (1875-1961) en verder ontwikkeld door latere analytici. Het doel van de NAAP is het op wetenschappelijk niveau bevorderen en ontwikkelen van de Analytische Psychologie in Nederland. Daarnaast streeft de NAAP naar bescherming en handhaving van een hoog kwaliteitsniveau van het beroep van Jungiaans Analyticus.

De vereniging is de officieel door de International Association of Analytical Psychology (IAAP) erkende vereniging van Jungiaanse Analytici in Nederland.

Alle leden van de NAAP zijn tevens lid van de IAAP. Zij zijn dat geworden door ofwel een opleiding te volgen bij een door de IAAP erkende vereniging in het buitenland (België, Engeland, Verenigde Staten, Zwitserland), danwel door een individueel lidmaatschap van de IAAP te verwerven. Hierdoor zijn meerdere substromingen uit het Jungiaanse denken binnen de NAAP vertegenwoordigd. Ieder lid heeft vanuit de eigen opleiding een eigen opvatting meegekregen. De een is meer “klassiek” Jungiaans en de ander juist meer “psychoanalytisch” geschoold. Ons inziens komt een dergelijk kleurrijke vereniging de verdere kwaliteitsontwikkeling van onze beroepsuitoefening ten goede.

Het merendeel van de NAAP leden is geregistreerd in het Nederlandse BIG register als Psychotherapeut, Klinische psycholoog, GZ-psycholoog of arts. Binnen het basisberoep is het beroep van Jungiaans analyticus voor de meeste leden dus een specialisatie.
Terug naar overzicht