Vind nu een alternatief arts / therapeut in

BAMw - Beroepsregister voor Agogen en Maatschappelijk Werkers


Contactgegevens
Secretariaat BAMw
Leidseweg 80
3531 BE Utrecht
030 2962007 (ma-vr, 09:00-14:15)
info@bamw.eu
www.beroepsregister-bamw.nl


Omschrijving:
Het beroepsregister BAMw is het register waar alle op HBO-functionerende sociaalagogen en maatschappelijk werkers zich kunnen registreren. Het register is opgezet door de twee beroepsverenigingen in deze sector: Het NVMW (Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers) en Phorza (vereniging voor sociaal-agogen). 

Inmiddels telt het BAMw ruim 2.000 geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen. Verdeeld over twee kamers - de kamer Maatschappelijk Werk/MW en de kamer Agogen/AG - mogen geregistreerden zich geregistreerd maatschappelijk werker of geregistreerd agoog noemen. Binnenkort wordt een derde kamer, Jeugdzorgwerkers/JZ, geopend.

Binnen de kamers kunnen professionals zich, indien gewenst, inschrijven in een specialisatie. Zo zijn er de specialisaties bedrijfsmaatschappelijk werk, orthopedagogiek en GGZ-agoog. De specialisatie bedrijfsmaatschappelijk werk is voorbehouden aan de kamer MW, terwijl de specialisatie Orthopedagoog alleen bestemd is voor geregistreerden in de kamer AG. De specialisatie GGZ-agoog is opengesteld voor beide kamers.

Het BAMw onderscheidt twee registratiecategorieën: Categorie 1: Voorlopige inschrijving en Categorie 2: Uitvoerend professional.

Om toe te kunnen treden tot een kamer en/of specialisatie moeten professionals voldoen aan een aantal toelatingscriteria.

Na maximaal vijf jaar toetst het BAMw, middels een herregistratie, of een professional voldoet aan de gestelde criteria.
Terug naar overzicht