Vind nu een alternatief arts / therapeut in

VTP - Vereniging van Transpersoonlijke Psychosociale Therapeuten


Contactgegevens
Secretariaat VTP
Torenstraat 57
9648 CS Wildervank
06 13997689
info@vtp.nu
www.vtp.nu


Omschrijving:
De Vereniging voor Transpersoonlijk Psychosociaal therapeuten (VTP) streeft in eerste instantie het doel na, om de aangesloten en vrijgevestigde Transpersoonlijke Psychosociaaltherapeuten te ‘verenigen’. Transpersoonlijke Psychosociaal therapeuten werken in en met situaties, die een psychologisch/adviserend en/of psychotherapeutische doelstelling bezitten. Omdat zij vanuit een zelfstandige positie in een niet-regulier circuit werkzaam zijn, is het van belang om hun rechtspositionele situatie - evenals het ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van een optimale beroepsuitoefening - te behartigen. Het bestuur van de VTP is er verantwoordelijk voor om deze groep professionele beroepsuitoefenaars, die behartiging te bieden. Dit doen zij door middel van een huishoudelijk reglement en samengestelde statuten. Dat is het formele karakter. Daarbij wordt er van alle aangesloten leden gevraagd om te participeren in deze belangenbehartigende beroepsvereniging.

Uit eerbied voor ieders politieke, godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging verbind de VTP zich uitdrukkelijk geen enkele van dergelijke overtuigingen tot de hare te maken. Met andere woorden een holistische benadering van leden naar elkaar en naar hun cliënten is hiermee gewaarborgd. Daarbij streeft de VTP naar een onderlinge verbondenheid van haar leden en tracht dit steeds te stimuleren. Hierdoor genereert de VTP voeding en inspiratie ten behoeve van haar leden en diens cliënten. Uiteraard staat bevordering van kwaliteit in deze uitvoerende, zelfstandige professie bijzonder hoog in het vaandel. Ondermeer vanuit geëigende toelatingseisen bij toetreding, evenals tussentijdse periodieke controle, tracht de VTP de kwaliteit op een aanzienlijk peil te houden. Serviceverlening naar afnemende bedrijven, organisaties, instellingen en cliënten kan pas dán worden gegarandeerd.

De VTP presenteert zich via een laagdrempelige en vooral toegankelijke website, waarop het transpersoonlijk gedachtegoed wordt uitgewerkt.en het commissiewerk wordt weergegeven. Tevens verwijst deze website naar de aangesloten therapeuten.

De VTP zoekt aansluiting bij overkoepelende organisaties als RING. Voorts streeft de VTP naar een mailingservice ten behoeve van doorverwijzende instanties (zoals: huisartsen, zorgverzekeraars en bedrijfsartsen). Daar waar meerwaarde en haalbaarheid voorhanden is, zal de V.T.P. aansluiting bevorderen naar overkoepelende instanties, verenigingen van bedrijfsartsen, werkgevers en instellingen.

De VTP zal aansluiting zoeken bij de marktontwikkelingen en met betrekking tot psychosociaal therapeutische interventies inspelen op mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van herstel van mensen die op psychisch gebied vast dreigen te lopen.Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

BesuredDe Goudse

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht