Vind nu een alternatief arts / therapeut in

BER - Bond van Europese Reflexologen, Afdeling Nederland


Contactgegevens
Secretariaat BER Afd Nederland
Postbus 9009
1006 AA Amsterdam
06 22446960
info@reflex-ber.nl
www.reflex-ber.nl


Omschrijving:
De Bond van Europese Reflexologen, afdeling Nederland, is opgericht op 4 april 1984.

Het doel van de vereniging is:
  • het bevorderen van de deskundige toepassing en uitoefening van de voetreflexologie
  • het behartigen van de belangen van de leden
  • het geven van opleidingen tot voetreflexoloog
  • het samenwerking met buitenlandse verenigingen
  • het streven naar bredere erkenning van de voetreflexologie als complementaire geneeswijze
De BER is een vereniging van voetreflexologen. Dat houdt in dat alle leden de opleidng van de BER hebben gevolgd en die met goed gevolg hebben afgesloten met een theoretisch en praktisch examen.

Voetreflexologen die elders een cursus hebben gevolgd, kunnen op grond van het elders behaalde diploma geen lid worden van de BER. Voor deze reflexologen zijn er geen dispensaties (ontheffingen van bijv. cursusdagen) indien ze besluiten aan de de opleiding van de BER deel te nemen.

Van de ruim 900 leden van de BER kiest een aantal voor de status van beroepslid. Daartoe moet de beroepstoetsing (een praktijkexamen) met goed gevolg afgelegd worden.

Deelname aan deze beroepstoetsing is pas mogelijk tenminste één jaar na het behalen van het diploma. Wanneer de beroepstoetsing met goed gevolg is afgelegd, wordt een certificaat uitgereikt met een geldigheidsduur van 2 jaar. Dat betekent dat het praktijkexamen iedere 2 jaar afgelegd moet worden om beroepslid te kunnen blijven.

De beroepsleden worden geregistreerd. Deze lijst staat op de website en wordt ieder half jaar aangepast. Wanneer cliënten bij de vereniging informatie vragen over voetreflexologen wordt alleen verwezen naar de beroepsleden.

Het jaar waarin het diploma behaald wordt, ben je kosteloos lid en hoef je geen contributie te betalen. Voor het volgende kalenderjaar moet de contributie vóór 1 december van het lopende kalenderjaar op de rekening van de BER zijn bijgeschreven. Dit geldt voor alle leden.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

Avéro AchmeaBesuredCZ
 
De AmersfoortseDe GoudseDelta Loyd
 
DitzoIK!Lancyr
 
OHRAONVZOZF Achmea
 
PNO ZiektekostenVVAAZilveren Kruis Achmea

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht