Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NCSV - Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging


Contactgegevens
Secretariaat NCSV
De Streek 5
9414 VL Hooghalen
0593 592812
kblaauw2@freeler.nl
www.cranio-sacraal.org


Omschrijving:
De NCSV is opgericht in juni 2000. In de afgelopen jaren is de basis van de vereniging gelegd door het maken van de statuten, huishoudelijk regelement en beroepsrofiel, bedingen van kortingen bij leveranciers, het maken van documentatie en deze website.
Tevens heeft de NCSV zich aangesloten bij de European Cranio Sacral Association (ECSA). De ECSA is een platform voor het veiligstellen van de hoogste maatstaven van Cranio-Sacraal onderwijs in Europa. Deze standaardisering heeft geen betrekking op de manier waarop wordt onderwezen, maar op het aantal opleidingsuren, oefening, supervisie en zelfstudie. Dit vereenvoudigt ook de erkenning van uitoefening van het beroep in de verschillende Europese landen.
Momenteel wordt gewerkt aan het leggen van contacten met verschillende instanties. 
De NCSV is erkend door, en aangesloten bij, het overkoepelende Registratie Instituut Natuurgerichte Gezondheid (RING).
Hiermee is ook de invoering van een klachtenprocedure verbonden. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de verschillende mogelijkheden voor het volgen van een medische basisopleiding op HBO nivo. 

De NCSV heeft als doel :
 • Het ontwikkelen van de Cranio Sacrale methode en haar toepassingen
 • Het behartigen van de belangen van haar leden
 • Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van uitoefening
 • Het beschermen van de gedeponeerde naam van de Nederlandse Cranio-Sacraal Vereniging , afgekort NCSV
 • Het bevorderen van de maatschappelijke integratie van de NCSV
 • Het onderhouden van een netwerk met en ten behoeve van de leden

De vereniging tracht dit doel te bereiken door :
 • Het ontwikkelen en voortdurend onderhouden van het beroepsprofiel van de NCSV
 • Het toetsen van aanmeldingen voor het lidmaatschap
 • Het toetsen van de leden om te voldoen aan het beroepsprofiel
 • Stimuleren van het opleiden tot Cranio-Sacraal beoefenaar binnen het kader van het beroepsprofiel
 • Het regelmatig plegen van overleg met diegenen die opleiden tot Cranio-Sacraal beoefenaar


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAzivoAZVZ
 
BesuredCZCZ Direct
 
De FrieslandDe GoudseDelta Loyd
 
KiemerLancyrMenzis
 
OHRAONVZOZF Achmea
 
PMA ZorgverzekeringPNO ZiektekostenTake Care Now!
 
United ConsumersUnivéVGZ
 
VVAAZorg en Zekerheid

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht