Vind nu een alternatief arts / therapeut in

KTNO - Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen


Contactgegevens
Stichting KTNO
Gedempte Gracht 45
5611 DL Eindhoven
040 8421336
info@ktno.nl
www.ktno.nl


Omschrijving:
Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen is door verschillende verenigingen officieel gemachtigd accreditaties te mogen verzorgen ten aanzien van scholing. Verenigingen kunnen kosteloos gebruikmaken van onze dienstverlening na overeenstemming over het toetsingskader. Accreditaties op onze website zijn altijd gericht op één of meerdere deelnemende verenigingen. Deelnemende verenigingen zijn momenteel uitsluitend: VBAG, LVNG en BATC.

Het "keurmerk" van KTNO leidt in geen enkel geval tot een door het ministerie van onderwijs wettelijk erkend MBO of HBO diploma. Wel geeft het aan dat je opgeleid wordt voor een vak in plaats van een titel. Na het afronden van je studie ontvang je een diploma of certificaat dat erkend wordt door één of meerdere beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg.

Er dient bij iedere registratie op onze website zorgvuldig nagegaan te worden waar de scholing precies toe leidt. Opleidingen en deelopleidingen leiden tot toetreding bij een beroepsvereniging. Bij- en nascholingen zijn van toepassing op reeds bestaande leden van verenigingen en gelden veelal ten aanzien van verplichtingen van leden hieromtrent richting de betreffende vereniging.

Jij als therapeut; Een leven lang leren
Of je nu net een diploma in de natuurgerichte zorg hebt behaald, al jaren therapeut bent of het juist graag wilt worden; als je op de best mogelijke manier voor iemand wilt kunnen zorgen, dan zul je je leven lang moeten leren. Het beste uit jezelf halen met de allerbeste kennis en vaardigheden die ook het beste bij jou passen. Het is dan wel zo prettig als jouw scholing ondersteund wordt met een plek waar je zoveel mogelijk informatie bij elkaar kunt vinden. KTNO werkt hier elke dag aan.

Opleider werkt aan onderwijs
Elk bij KTNO geregistreerd opleidingsinstituut is ervan op de hoogte dat onze sector zich in een groeifase bevindt. Omdat veel van de scholing kortdurend is, is het belangrijk te herkennen wat van kwaliteit is. Wij hanteren door onze jaarlijkse toetsing een frequent meetmoment, zodat we op de hoogte zijn van wat er leeft. Ook stimuleren wij onze opleiders om nog betere scholingen voor jou te ontwikkelen.

Beroepsvereniging werkt aan duidelijkheid
Iedere bij KTNO geregistreerde beroepsvereniging kan in ruil voor een duidelijk, overzichtelijk en specifiek gemaakt beroepsprofiel kosteloos gebruikmaken van diverse faciliteiten van KTNO. We kennen in Nederland een enorme diversiteit aan verenigingen. ZIj hebben als therapeuten-groepen allen hun eigen cultuur, ambitie, drive én expertise. Dat is iets waar we in Nederland trots op mogen zijn. Veel van die beroepsverenigingen bereiken momenteel nagenoeg tegelijkertijd de "senior-fase" van hun bestaan. Ze leren brede samenwerkingsverbanden op te zoeken, werken aan intercollegiale toetsing en raken stap voor stap beter georganiseerd dan ooit tevoren. Ook doordat ze zich bij KTNO aansluiten maken ze een grote stap voorwaarts in die organisatie. Doordat veel kennis bij ons geborgen is, brengen we elkaar naar een professioneel niveau. 

* Voor de goede orde vermelden wij onderstaande tekst, afkomstig van de site van de NVAO, waar het gaat over bachelor en master degree's.

“De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is het door de Nederlandse overheid ingestelde accreditatieorgaan voor opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) en verricht in Nederland de wettelijk erkende accreditatie in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Alleen de door de NVAO geaccrediteerde hbo- en wo-opleidingen geven recht op de in Nederland wettelijk erkende bachelor- en mastergraden.”
(bron: www.nvao.net )
Terug naar overzicht