Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NVAGT - Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie


Contactgegevens
Secretariaat NVAGT
Postbus 2925
1000 CX Amsterdam
020 4234545 ( ma-do 09:00 - 13:00)
nvagt@planet.nl
www.nvagt-gestalt.org


Omschrijving:
De Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) is de beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten. Zij waakt over de kwaliteit van de Gestalttherapie, opleidingen en de wetenschappelijke ontwikkeling van het vak. Ook vindt de doorlopende bij- en nascholing en toetsing plaats onder auspiciën van de NVAGT. De Associatie heeft een zelfstandige klachtencommissie en is aangesloten bij de European Association of Gestalttherapy (EAGT). 

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAvéro AchmeaAzivo
 
BesuredCZCZ Direct
 
De FrieslandDelta LoydEnergiek
 
FBTOHolland ZorgIK!
 
KiemerLancyrMenzis
 
OHRAOZF AchmeaPMA Zorgverzekering
 
SallandTake Care Now!United Consumers
 
UnivéVGZVVAA
 
Zilveren Kruis AchmeaZorg en Zekerheid

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht