Vind nu een alternatief arts / therapeut in

SCN - Stichting Chiropractie Nederland


Contactgegevens
Stichting Chiropractie Nederland
Postbus 147
8500 AC Joure
0513 416097
info@stichtingchriropractie.nl
www.stichtingchiropractie.nl


Omschrijving:
De Stichting Chiropractie Nederland (SCN) werd in 2001 in het leven geroepen en wordt ondersteund door de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). De SCN werkt nauw samen met de Kwaliteitscommissie van de NCA.

De SCN heeft tot doel de kwaliteit van de in Nederland verleende zorg op het gebied van de chiropractie te bevorderen en te bewaken, conform de door de eerder genoemde Kwaliteitscommissie gestelde vereisten.
De SCN tracht haar doelstelling te verwezenlijken door middel van registratie, visitatie en het aangaan van contracten met individuele chiropractoren. Andere middelen hiertoe zijn het door de SCN ingestelde tuchtcollege en het college van medisch toezicht.

De chiropractor die aan alle geformuleerde criteria (registratie-eisen) voldoet mag zich laten inschrijven in het register van de SCN en zich vijfjaarlijks laten herregistreren.

Onder de geregistreerde chiropractoren zijn ook de pas afgestudeerden opgenomen. Deze chiropractoren, die zelfstandig onder verantwoordelijkheid van de praktijkhouder patiënten behandelen, hebben hun universitaire opleiding afgesloten. Ze voldoen aan de opleidingseisen, maar doorlopen een programma ter voorbereiding op de zelfstandige praktijkvoering. Dit programma wordt afgesloten met een examen.

Alle geregistreerde chiropractoren hebben hun opleiding afgerond aan een opleiding welke door de ECCE (European Council on Chiropractic Education) is erkend. Dit is het internationaal erkende Europese Accreditatie Instituut. Er is echter een verschil in titulatuur dat te maken heeft met het jaar van afstuderen en de continue wijzigingen in het toekennen van titels op internationaal niveau.

De titels DC, BSc, MSc en MChiro hebben de volgende betekenis:

DC = Doctor of Chiropractic
BSc = Bachelor of Science
MSc = Master of Science
Mchiro = Master of Chiropractic


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAvéro AchmeaAzivo
 
AZVZBesuredCZ Direct
 
De AmersfoortseDe FrieslandDe Goudse
 
Delta LoydDitzoEnergiek
 
FBTOHolland ZorgIK!
 
KiemerLancyrMenzis
 
OHRAPMA ZorgverzekeringPNO Ziektekosten
 
ProLife zorgverzekeringenSallandTake Care Now!
 
VVAAZilveren Kruis AchmeaZorg en Zekerheid

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht