Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NVET - Nederlandse Vereniging voor EuritmieTherapie


Contactgegevens
Secretariaat NVET
Traaij 209
3971 GJ Driebergen
0343 539882
www.nvet.nl


Omschrijving:
De Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie NVET is als beroepsvereniging op 11 juni 1968 in Den Haag opgericht.
De vereniging heeft o.a. de volgende doelstellingen:
  • Het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden. Hieronder valt het aanbieden van en stimuleren tot volgen van bijscholing
  • Het samenwerken met al dan niet antroposofische medische en paramedische beroepsverenigingen
  • Het onderhouden van contacten met de zorgverzekeraars
  • Het bewaken en bijschaven van het kwaliteitsbeleid
  • Het geven van richtlijnen voor een behandeltarief
De veriniging heeft zitting het OBAG (Overlegorgaan Antroposofische Gezondheidszorg). Dit overlegorgaan bestaat uit verschillende disciplines uit de antroposofische gezondheidszorg waar de gezamenlijke belangen gebundeld worden om adequaat op de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg in te kunnen spelen. Het OBAG is aangesloten bij NVAZ (Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders) dat een koepelorganisatie is voor de antroposofische gezondheidszorg.


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAvéro AchmeaAzivo
 
AZVZCZCZ Direct
 
De FrieslandDe GoudseDelta Loyd
 
EnergiekFBTOHolland Zorg
 
IK!KiemerLancyr
 
MenzisOHRAONVZ
 
PMA ZorgverzekeringPNO ZiektekostenSalland
 
Take Care Now!United ConsumersUnivé
 
VGZVVAAZilveren Kruis Achmea
 
Zorg en Zekerheid

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht