Vind nu een alternatief arts / therapeut in

VDV - Van Dixhoornvereniging


Contactgegevens
secretariaat@vandixhoornvereniging.nl
www.vandixhoornvereniging.nl


Omschrijving:
De Van Dixhoorn Vereniging (VDV) is opgericht als beroepsvereniging voor de Adem- en Ontspanningstherapeuten methode van Dixhoorn.

De VDV stelt zich als doel om haar leden te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen. Het bekend maken bij zorgverzekeraars en verwijzers van Adem- en Ontspanningstherapie methode van Dixhoorn (AOT), én de waarde van AOT te verhelderen is daarbij essentieel. De vereniging wil daarnaast een rol spelen in het versterken van de onderlinge contacten en het elkaar op de hoogte houden van de verschillende ontwikkelingen.

Daartoe geeft de VDV een nieuwsbrief uit en organiseert vier maal per jaar een themabijeenkomst.

De statuten van de VDV zijn op 7 juli 2006 bij een notaris gepasseerd en de vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland onder nummer 32116828.

De (AOS) of Adem- en Ontspanningstherapie Stichting is opgericht met als doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van afgestudeerde therapeuten. Waar de VDV als vertegenwoordiger van de leden optreedt staat de AOS garant voor de kwaliteitsbewaking van de uitvoering van AOT.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

Avéro AchmeaAzivoBesured
 
CZCZ DirectDe Friesland
 
De GoudseDelta LoydFBTO
 
IK!KiemerLancyr
 
MenzisOHRAONVZ
 
OZF AchmeaPMA ZorgverzekeringPNO Ziektekosten
 
VVAAZilveren Kruis Achmea

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht