Vind nu een alternatief arts / therapeut in

VvvK - Vereniging van en voor Kindertherapeuten


Contactgegevens
06 1159 6911
info@vvvk.nl
www.vvvk.nl


Omschrijving:
De VvvK heeft als doel de kwaliteit van de kindertherapie te bevorderen en ontwikkelen en doet dit door zich o.a. actief bezig te houden met:
  • de professionalisering en erkenning van het beroepsprofiel kindertherapeut binnen de algehele gezondheidszorg
  • het leggen/onderhouden van contacten met zorgverzekeraars en overheid t.b.v. vergoedingen van de sessies integratieve kindertherapie
  • het behartigen van de belangen van de leden op sociaal, maatschappelijk, economisch en juridisch gebied
  • het scheppen van een veilige, empathische en warme omgeving binnen de beroepsvereniging
  • het belang en rechten van het kind én de kindertherapeut
  • de uitbreiding van het professioneel netwerk van de kindertherapeut
  • het formeren van intervisiegroepen
  • het aanbieden van jaarlijkse na- en bijscholingen
Vanaf 2011 moeten A-registerleden op opleidingsgebied voldoen aan:
- Psychosociale Basiskennis (NVAO HBO-Bachelor SPH|MWD|CMV|CT|Psychologie| Kunstzinnige therapie of EVC-certificaat Psychosociale Basiskennis | Master Pedagogiek of ECP-certificaat)
- Einddiploma beroepsopleiding Kindertherapie of Speltherapie


Vanaf 2011 geldt dat:
1. Recent afgestudeerde kindertherapeuten zonder bewijs van psychosociale basiskennis (NVAO HBO-Bachelor diploma, EVC-certificaat Psychosociale Basiskennis of ECP certificaat), kunnen zich niet aansluiten bij de VvvK. Indien gewenst, kan de VvvK de kindertherapeut informeren over mogelijke trajecten om te voldoen aan alle gestelde criteria.

2. Reeds praktiserende kindertherapeuten zonder bewijs van psychosociale basiskennis, maar voor 2011 aangesloten bij de RBNG middels een andere beroepsvereniging, vallen dientengevolge in het overgangstraject tot 2017 en kunnen zich wel aansluiten bij de VvvK.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAvéro AchmeaBesured
 
CZCZ DirectDe Amersfoortse
 
De FrieslandDe GoudseDelta Loyd
 
DitzoFBTOIK!
 
KiemerLancyrOHRA
 
ONVZOZF AchmeaPNO Ziektekosten
 
ProLife zorgverzekeringenUnited ConsumersUnivé
 
VGZVVAAZilveren Kruis Achmea

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht