Vind nu een alternatief arts / therapeut in

VMT - Vereniging van Manueel Therapeuten


Contactgegevens
Secretariaat VMT
Postbus 100
3958 ZV Amerongen
0343 460374
info@manueeltherapeuten.nl
www.manueeltherapeuten.nl


Omschrijving:
De Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT) is de oudste beroepsvereniging op dit gebied in Nederland en bestaat sinds 2 november1968. Zij stelde zich ten doel de ontwikkeling en de toepassing van de manuele therapie volgens de grondslagen van Van der Bijl te bevorderen. In 1969 ontving de vereniging Koninklijke goedkeuring.

In het kader van het kwaliteitsbeleid wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘gecertificeerde leden’ en ‘leden’. Gecertificeerde leden voldoen aan alle door de vereniging in haar statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen, alsmede aan de in het Reglement Algemene Praktijkvoorschriften en andere kwaliteits-documenten genoemde voorwaarden. Zij zijn ook onderworpen aan het klacht- en tuchtreglement van de vereniging en worden regelmatig gevisiteerd. Alleen gecertificeerde leden mogen het wettelijk gedeponeerde merk E.S.® voeren. De overige leden zijn eveneens in staat om manuele therapie toe te passen, doch hebben zich (nog) niet laten certificeren of voldoen niet aan de daaraan gestelde criteria.


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

Avéro AchmeaAzivoBesured
 
CZCZ DirectDe Amersfoortse
 
De FrieslandDe GoudseDelta Loyd
 
DitzoFBTOIK!
 
KiemerLancyrMenzis
 
OHRAOZF AchmeaPMA Zorgverzekering
 
PNO ZiektekostenProLife zorgverzekeringenVVAA

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht