Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NVVS - Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten


Contactgegevens
NVVS
Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam
info@speltherapie.net
www.speltherapie.net


Omschrijving:
De Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van haar leden en informatie geeft aan hulpvragers.

De leden
De vereniging telt op dit moment 480 leden, waarvan 85% in het bezit is van het post HBO diploma speltherapie. De overige 15% van de leden is speltherapiestudent of heeft om andere (beroepsmatige) redenen belangstelling voor speltherapie.
De speltherapie-opleiding wordt op vier Hogescholen in Nederland aangeboden: HU (Utrecht), CHE ( Ede), InHolland ( Amsterdam) en Fontys (Tilburg).

Kwaliteitsgarantie
Iedereen mag zich speltherapeut noemen, het is een onbeschermd beroep. Om de kwaliteit te bewaken stelt de NVVS eisen aan haar leden ten aanzien van opleiding, nascholing, werkervaring, supervisie en intervisie. De speltherapeuten die voldoen aan deze kwaliteitscriteria worden opgenomen in het beroepsregister van de vereniging. Elke vijf jaar wordt de kwaliteit opnieuw getoetst en vindt herregistratie plaats. De vereniging voorziet ook in studiedagen, intervisiegroepen, supervisoren en commissies ter bevordering van de kwaliteit.

Het beroepsprofiel en de beroepscode van de speltherapeut
In het kader van het kwaliteitsbeleid hanteert de NVVS een Beroepsprofiel waarin o.a. de competenties van de speltherapeut omschreven staan. De Beroepscode dient als leidraad voor het wettelijk en etisch handelen van de speltherapeut. Beide praktische instrumenten staan ten dienste van de kwaliteit en de positie van het beroep.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AzivoCZCZ Direct
 
De FrieslandDe GoudseDelta Loyd
 
FBTOKiemerLancyr
 
MenzisOHRAPMA Zorgverzekering
 
ProLife zorgverzekeringenUnited ConsumersUnivé
 
VGZ

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht