Vind nu een alternatief arts / therapeut in

BST - Beroepsvereniging voor Spiritueel Therapeuten


Contactgegevens
BST Tav mevr. E Witteman
De Voorweid 6
1566 XL Assendelft
06 52668752
secretariaat@spiritueeltherapeuten.nl
www.spiritueeltherapeuten.nl


Omschrijving:
Het hoofddoel is om met elkaar, door het verrichten van gemeenschappelijke activiteiten, de cliënt meer te kunnen bieden. Het is van groot belang dat Spiritueeltherapeuten na afstuderen niet ongezien verdwijnen en ergens zonder toezicht en ondersteuning praktiseren. De BST biedt een georganiseerd verband aan voor de Spiritueeltherapeuten en bewaakt de kwaliteit van het beroep als zodanig. 

In 1996 is de Beroepsvereniging van Spiritueeltherapeuten opgericht.

De BST is aangesloten bij de Stichting Registratie–, Certificatie–, Informatie– en Ontwikkelingsinstituut Natuurgerichte Gezondheidszorg (Stichting RING), die de initiator van professionalisering in ons vakgebied is. Ze vormt voor ons het middelpunt van vernieuwingen in de gezondheidszorg en de verbeterde rol van de natuurgerichte inbreng.

De kerntaak van de RING is om alle zorgverleners in de Natuurgerichte Gezondheidszorg (NG) in kaart te brengen ten behoeve van onder andere de consument en de zorgverzekeraars. Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de volgende zaken:
  • Wettelijke erkenning van de RING als registratieinstituut voor de zorgverleners, de opleidingsinstituten en de beroepsorganisaties.
  • Wettelijke erkenning van het RING Tuchtrecht NG, bestaande uit: het universele Klachtenreglement en het overkoepelende Tuchtreglement. Hierin is de RING de enige organisatie met een onafhankelijke door de Kroon benoemde (reguliere) Tuchtrechter.
  • Wettelijke vergoeding van consulten door RING geregistreerden door alle zorgverzekeraars.
  • Alle RING geregistreerden worden begeleid in de communicatie met de consumenten. Zo kan er een uniform beeld gevormd worden van het vakgebied NG.
  • De RING organisatie werkt mee aan de totstandkoming van een verzameling van internationale kennis- en informatie. Deze informatie zal later beschikbaar gesteld worden op internet en is daardoor voor elke consument te bereiken.
  • De RING treft voorbereidingen om in samenwerking met een uitgever een NG tijdschrift uit te geven, voor het NG vakgebied. 
Therapeutleden van de BST worden verplicht gesteld ook RING-lid te zijn. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website www.ringregister.nl
Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

BesuredDe Goudse

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht