Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NVN - Nederlandse Vakgroep Neuropsyrurgen


Contactgegevens
Secretariaat NVN
Tweemolentjeskade 10
2612 XW Delft
015 2130386
bertvanheugten@ziggo.nl
www.nvnpr.nl


Omschrijving:
De Nederlandse Vakvereniging Neuropsyrurgen stelt zich ten doel de naam en het vak Neuropsyrurgie® te beschermen in de ruimste zin van het woord. Om dit te bewerkstelligen zijn statuten (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer V 40157628) en huishoudelijke reglementen ingesteld. De NVN is bij notariële akte opgericht op 8 oktober 1996. 

De Nederlandse Vakvereniging Neuropsyrurgen kent leden, Neuropsyrurgen, die volledig zijn afgestudeerd aan en in bezit zijn van een geldig vakdiploma van het Institute of Human Development (IHD) gevestigd te Rosmalen.

Het IHD is het enige instituut, waar Neuropsyrurgie wordt onderwezen en geëxamineerd. Alleen het Vakdiploma Neuropsyrurg, uitgereikt door het IHD, wordt door de Vakvereniging erkend


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

CZCZ DirectDelta Loyd
 
LancyrOHRA

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht