Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NVAZ - Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Zorgaanbieders


Contactgegevens
Secretariaat NVAZ
Utrechtseweg 62
3704 HE Zeist
030 6945544
info@nvaz.nl
www.nvaz.nl


Omschrijving:
De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) is de vereniging van zorginstellingen en beroepsbeoefenaren in de antroposofische gezondheidszorg. De Nederlandse Vereniging van Kunstzinnig Therapeuten is hierbij aangesloten. De NVAZ bevordert en schept voorwaarden voor ontwikkeling en kwaliteitsbevordering van de antroposofische zorg. Hiertoe ontwikkelt zij beleid, en levert een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken rondom ziekte, functiebeperking, gezondheid en ontplooiing van de mens.  De vereniging telt een groot aantal afzonderlijke zorginstellingen en beroepsverenigingen. 

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AZVZBesuredDe Friesland
 
De GoudseDSWKiemer
 
ONVZPNO ZiektekostenStad Holland
 
VVAAZorg en Zekerheid

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht