Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NFPN - Beroepsorganisatie voor Natuurgeneeskundig Therapeuten


Contactgegevens
Secretariaat NFPN
Paalakker 22
7421 GH Deventer
06 50446825
info@nfpn.nl
www.nfpn.nl


Omschrijving:
Beroepsorganisatie voor Paranormale Therapeuten, NFPN, werd in 1960 opgericht. Het belangrijkste doel is de maatschappelijke en wettelijke erkenning van het beroep paranormaal therapeut. De NFPN stelt daarom hoge eisen aan hun leden of zij die het willen worden.
De volledige toelatingsprocedure is aan te vragen bij het secretariaat. De leden van de NFPN houden zich aan strenge praktijkvoorschriften en aan een erecode. Er is een klachtenprocedure en een tuchtrecht. De NFPN controleert de praktijkuitoefening van leden via een visitatiecommissie en binnenkort ook door een cliententevredenheidsenquete.
De NFPN werkt samen met andere organisaties van paranormaal therapeuten in de koepelvereniging Het Verbond. Hierin zijn ruim 400 therapeuten vertegenwoordigd en de beide HBO opleidingen HJBC en ANZN. De stichting RING heeft de NFPN na een diepgaand onderzoek geregistreerd als een kwaliteitsberoepsorganisatie.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AnderZorgBesuredDe Goudse
 
KruidvatOZF Achmea

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht