Vind nu een alternatief arts / therapeut in

BvK - Beroepsvereniging voor Kinesiologie


Contactgegevens
Secretariaat BvK
Ien Dalessingel 52
7207 LL Zutphen
06 33670810
secretariaatbvk@ki-net.nl
www.ki-net.nl


Omschrijving:
De BvK biedt u:
 • Een beroepsplatform van collega TfH-Practitioners, NAET-Practitioners en overige kinesiologen.
 • Het vakblad "Kinesiologie"; uitgave 1 x per kwartaal.
 • Mogelijkheid tot gratis vermelding van cursussen en activiteiten in de
 • cursuskalender van het vakblad "Kinesiologie" en op de website www.ki-net.nl.
 • Klacht - en tuchtrecht.
 • Algemene voorwaarden voor uw praktijk.
 • Leden register voor doorverwijzing.
 • Vermelding en eventuele link op onze website.
 • Regelmatig A.L.V.'s waar u als lid van de BvK stemrecht heeft.
 • Korting op de toegangsprijs van de Energiedagen en de Jaardag.
 • Na beëdiging in de BvK bent u bevoegd tot het voeren van de titel TfH-Practitioner, NAET-Practitioner en/of Erkend Kinesioloog.
 • De vereniging geeft u, na beëdiging, een muurschildje met jaarsticker in bruikleen waarmee u als Touch for Health Practitioner, NAET-Practitioner of Erkend Kinesioloog herkenbaar bent. Als u uw praktiserend lidmaatschap beëindigt, dient u het muurschildje weer in te leveren.
De BvK verwacht van haar therapeuten dat:
 • kwaliteit levert in de uitoefening van uw vak.
 • deelneemt aan de tweejaarlijkse vakgerichte nascholing tot u minimaal de vereiste 50 nascholingspunten heeft behaald.
 • handelt naar de richtlijnen die verwoord staan in de "Handelingen van de TfH- Practitioner, NAET-Practitioner en Erkend Kinesioloog."
 • een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAnderZorgAvéro Achmea
 
AzivoBesuredCZ
 
CZ DirectDe FrieslandDe Goudse
 
Delta LoydFBTOIK!
 
KiemerLancyrMenzis
 
OHRAONVZOZF Achmea
 
PMA ZorgverzekeringPNO ZiektekostenProLife zorgverzekeringen
 
Take Care Now!United ConsumersUnivé
 
VGZVVAAZilveren Kruis Achmea

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht