Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NVPITea - Nederlandse Vereniging voor Postural Integration en Energetic Integration Therapeuten


Contactgegevens
Secretatiaat NVPITea
Koolhovenlaan 66
2497 AL Den Haag
070 3192300
info@nvpit.nl
www.nvpit.nl


Omschrijving:
De Nederlandse Vereniging voor Postural Integration Therapeuten en aanverwante beroepen, kortweg NVPITea, is de beroepsvereniging van Postural Integration en Energetic Integration therapeuten. De vereniging heeft als belangrijkste doelstellingen de kwaliteitsbevordering van de aangesloten leden en het verbreden van het draagvlak voor samenwerking met de reguliere gezondheidszorg.

De beroepsvereniging stelt hoge eisen aan therapeuten die in het register willen worden opgenomen. Onderdeel van het kwaliteitsbeleid is onder andere het toezicht op opleiding en nascholing, praktijkervaring en een professionele praktijkvoering. De controle op de kwaliteit van de aangesloten praktijkhouders vindt onder andere plaats door middel van visitatie.

Voor consumenten die gebruik willen maken van de diensten van een therapeut biedt de registratie door de beroepsvereniging dus een garantie van professionaliteit. De keuze voor een NVPIT-therapeut is ook van belang omdat zorgverzekeraars het lidmaatschap van de beroepsvereniging veelal als voorwaarde stellen in hun vergoedingenbeleid.

Ten slotte biedt de vereniging aan cliënten van aangesloten therapeuten de mogelijkheid om eventuele klachten over de behandeling voor te leggen aan een onafhankelijk opererende klachtencommissie.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAvéro AchmeaAzivo
 
BesuredCZCZ Direct
 
De FrieslandDe GoudseDelta Loyd
 
FBTOIK!Kiemer
 
LancyrMenzisOHRA
 
ONVZOZF AchmeaPMA Zorgverzekering
 
PNO ZiektekostenTake Care Now!United Consumers
 
UnivéVGZVVAA
 
Zilveren Kruis Achmea

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht