Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NVST - Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten


Contactgegevens
Secretariaat NVST
Tureluur 9
7731 KP Ommen
0529 452391
info@nvst.nl
www.nvst.nl


Omschrijving:
De Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten is in 1987 opgericht om de met het beroep samenhangende belangen van bonafide shiatsu-therapeuten en hun cliënten te behartigen.

Door allerlei oorzaken werd het in 1998 en 1999 duidelijk dat beleidsterreinen die door overkoepelende organisaties werden beheerd, in de toekomst beter door de NVST zelf konden worden behartigd.

Hiervoor was schaalvergroting zeer wenselijk.

In 1999 heeft daarom de Algemene Leden Vergadering van de vereniging het besluit genomen om de Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten om te vormen tot een algemene vereniging voor lichaamsgerichte therapie met als naam:

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten.


Doel van de vereniging
  1. Het bevorderen van de acceptatie van de therapievormen die door leden van de vereniging worden uitgeoefend.
  2. Het stimuleren van de ontwikkeling van lichaamsgerichte therapie in Nederland.
  3. Het bewaken van de kwaliteit van lichaamsgerichte therapie in Nederland.
  4. Het behartigen van de beroepsgerelateerde belangen van de aangesloten therapeuten.
  5. Het bevorderen van samenwerking tussen bij de NVST aangesloten therapeuten en de reguliere zorg.
Kenmerken
- De vereniging bestaat uit een groep vakbekwame therapeuten die door de eigen organisatie zijn gescreend. 
   Deze screening   betreft naast de specialisatie met name de kennis van de anatomie, de fysiologie en de pathologie van de mens.
- Aanname van therapeuten volgens vooraf opgestelde objectieve toetsingscriteria.
- De toetsing van de uitoefening van het beroep aan het beroepsprofiel. 

Organisatievorm
De vereniging kent twee soorten leden:

a. Therapeuten met de A-status.
Deze therapeuten voldoen op alle onderdelen aan de opleidingseisen zoals die zijn gesteld in de statuten van de vereniging.

b. Therapeuten met de B-status.
Deze therapeuten hebben een afgeronde therapie-specifieke opleiding maar hebben een bijscholingsopdracht voor een deel van de toetsbare medische kennis.

De vereniging zorgt zelf voor bijscholingsmodules om de kwaliteit te bewaken.

Daarnaast heeft de vereniging donateurs. Deze personen hebben affiniteit met de vereniging en haar doelstelling. Zij betalen een vaste jaarlijkse donatie en hebben het recht de algemene leden vergaderingen bij te wonen en door de vereniging georganiseerde scholing te volgen op dezelfde voorwaarden als de leden.

Binnen de vereniging bestaan associaties van leden, sectoren genoemd, die eenzelfde therapie beoefenen. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: shiatsu, zen-shiatsu, voetreflexologie, massage, etc. Deze associaties hebben geen rechtspersoonlijkheid.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAvéro AchmeaAzivo
 
AZVZBesuredCZ
 
CZ DirectDe AmersfoortseDe Friesland
 
De GoudseDelta LoydDitzo
 
FBTOIK!Kiemer
 
LancyrMenzisOHRA
 
ONVZOZF AchmeaPMA Zorgverzekering
 
PNO ZiektekostenTake Care Now!United Consumers
 
UnivéVGZVVAA
 
Zilveren Kruis AchmeaZorg en Zekerheid

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht