Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NVVS - Nederlandse Vereniging voor Speyermethode


Contactgegevens
Secretariaat NVVS
van Anrooijstraat 43
5343 BB Oss
0412 645749
info@speyermethode.nl
www.speyertherapie.info


Omschrijving:

De NVVS: - Nederlandse Vereniging voor Speyermethode (voorheen: Ned.Vereniging vanSpeyertherapeuten en Ned.Vereniging voor Speyertherapie) - is een vereniging van leden die de oorspronkelijke Speyermethode in Nederland, tot op de dag van vandaag een warm hart toedragen. De NVVS heeft een lange geschiedenis die dankzij Speyer-medewerkers van heteerste uur, verbonden is met Dr.Simon Speyer zelf. 

De Speyermethode en zijn beroepsbeoefenaren kunnen worden ondergebracht en geregistreerd binnen het dienstenaanbod van beroepsorganisaties die ter afbakening van het erkende werkveld voor natuurlijke gezondheidszorg dienst doen. Speyermethode beschikt daarnaast over goede referenties binnen de reguliere psychologie / psychiatrie en verwierf bekendheid, mede dankzij de ondersteuning van wijlen Prof.Dr. Bastiaans die ten tijde van zijn medewerking aan de introductie van de Speyermethode in Nederland in de zeventiger jaren, verbonden was aan de Universiteitskliniek te Leiden.

Hoewel de Speyermethode een natuurlijke methode is om gevoelsproblemen op te lossen, was de medewerking van Prof.Bastiaans essentieel om de Speyermethode als een consistente werkmethode te kunnen professionaliseren en door te geven via een opleiding. Aan de academische toetsing dankt de Speyermethode haar medisch/ethische grondslag. Van praktijkhoudenden die de Speyermethode toepassen wordt geen academische vooropleiding geëist, mits: 'de Speyer-methode praktijkhoudenden in hun verenigingsverband alles zullen doen wat mogelijk is de toepassing der methode zo te realiseren dat zij onaantastbaar blijft'. (Naar: toespraak Prof.dr.J. Bastiaans uit 1980.)Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

BesuredDe Goudse

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht