Vind nu een alternatief arts / therapeut in

VSGP - Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit PsychoSofia


Contactgegevens
Secretariaat VSGP
Swadenburgerdam 1a
2471 AR Zwammendam
0172 611280
info@vsgp.nl
www.vsgp.nl


Omschrijving:
De vereniging VSGP is in 2005 opgericht door een aantal (ex-)studenten van de opleiding Vorming tot Spiritueel Genezerschap (VSG).

Psychosofia (Wijsheid van Geest), de basis van deze vereniging, beoogt de verlevendiging van de goddelijke kern in de mens, waardoor de Sofia (Goddelijke Wijsheid) in het dagelijks leven gestalte krijgt in dienstbaarheid aan AL WAT IS.

De vereniging heeft ten doel, de mensen te bundelen die Psychosofia in zichzelf tot leven hebben gebracht en van daaruit dienstbaar zijn in hun dagelijks leven. Deze bundeling binnen het veld van Psychosofia geeft de mogelijkheid tot uitwisseling en verdieping. Voorts beoogt de vereniging de kwaliteit van het spiritueel genezerschap vanuit Psychosofia te bevorderen en deze te integreren in de maatschappij. Daarbij streven wij er als vereniging naar, om in verbinding te blijven en samen te werken met het reguliere veld en met andere alternatieve / natuurlijke geneeswijzen.

Taken
Bovenstaande doelsteling vertaalt zich naar de volgende taakgebieden:

1.Het bevorderen van de ontwikkeling van het spiritueel genezerschap in de mens en de erkenning van de genees- en behandelwijze vanuit Psychosofia.
2.Het bevorderen van de (beroeps)belangenbehartiging van haar leden.
3.Het informeren van de leden en sympathisanten over nieuwe ontwikkelingen in het spiritueel genezerschap en behandelwijzen.
4.Het verzorgen van de mogelijkheid tot bij- en nascholing voor de leden, in samenwerking met Stichting VSG.
5.Het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden, die tot de beroepsgroep behoren.
6.Het stimuleren van samenwerking in een integrale gezondheidszorg.

Activiteiten
De vereniging organiseert, deels in samenwerking met Stichting Vorming tot Spiritueel Genezerschap (VSG), o.a.:
- Themadagen en praktijkbegeleidingsdagen ter ondersteuning van de eigen ontwikkelingsweg;
- Regiobijeenkomsten (in de eigen omgeving), waar plaats is voor ontmoeting en uitwisseling;
- Ondersteuning/aanreiking van lesmateriaal voor het opzetten van cursussen vanuit Psychosofia;
- Bij-/nascholing op het vakgebied (behandelwijzen/werkzaamheid van symbolen);
- Intervisie/supervisiedagen;
- Het uitbrengen van de gezamenlijke Nieuwsbrief van Stichting VSG, Vereniging VSGP en Ontmoetingscentrum Aglaja en het voeren van de daarbij horende abonnementenadministratie.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

BesuredCZCZ Direct
 
De FrieslandDe GoudseDelta Loyd
 
KiemerLancyrOHRA
 
United ConsumersUnivéVGZ
 
VVAA

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht