Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NVPA - Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen


Contactgegevens
Secretariaat NVPA
Postbus 351
5400 AJ Uden
0413 330680 (ma-do 09:00 - 12:30)
info@nvpa.org
www.nvpa.org


Omschrijving:
Het NVPA ontstaat, einde 1975, als een nieuw en fris initiatief, uit een groep professionele hulpverleners en mensbegeleiders in de geestelijke gezondheidszorg, die aan elkaar willen leren, met elkaar willen delen. Hun bijzondere belangstelling gaat uit naar het gemeenschappelijke in hun vaak zeer divers werken met mensen. Ze delen een visie dat de menselijke levensloop en dat wat tussen mensen gebeurt, volgens een ander plan verloopt dan de mens aanvankelijk verwacht, volgens een ander plan ook dan datgene, wat de hulpverlener uit zijn opleiding geleerd heeft en zorgvuldig neerlegt in de opbouw van zijn werken met mensen. Ze delen de overtuiging dat zij, geconditioneerd door opvoeding, cultuur en maatschappij, het menselijk bestaan alleen met interpretaties kunnen omringen en het leven dus met schroom dienen te benaderen. 

Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor therapeuten / counselors die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij richt zich vooral tot de goed opgeleide counselors en therapeuten die, hoe verschillend ze ook werken, samen willen blijven zoeken naar wat hen verbindt, en naar waar het in hun leven en werken met mensen echt om gaat. Professionele deskundigheid, kennis van de menselijke levensloop als zinvol gebeuren en ervaringsdeskundigheid, zijn nog steeds belangrijke uitgangspunten binnen het NVPA.

Vanuit haar ideële doelstellingen zet het NVPA zich al ruim 30 jaar in voor een pluriforme integrale gezondheidszorg en voor haar leden; professionele hulpverleners die zich in haar uitgangspunten herkennen.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AnderZorgAvéro AchmeaAzivo
 
AZVZBesuredCZ
 
CZ DirectDe FrieslandDe Goudse
 
Delta LoydDSWDVZ
 
EnergiekHolland ZorgIK!
 
KiemerLancyrMenzis
 
OHRAONVZOZF Achmea
 
PMA ZorgverzekeringPNO ZiektekostenSalland
 
United ConsumersUnivéVGZ
 
VVAAZilveren Kruis AchmeaZorg en Zekerheid

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht