Vind nu een alternatief arts / therapeut in

ABvC - Algemene Beroepsvereniging voor Counselling


Contactgegevens
Secretariaat ABvC
Postbus 210
2810 AE Reeuwijk
06 333 690 02
info@abvc.nl
www.abvc.nl


Omschrijving:

De vereniging stelt zich ten doel:

  • Counselling in Nederland bekendheid te geven, op professionele wijze te bevorderen en te ontwikkelen.
  • Counselling voor iedereen toegankelijk te maken d.m.v. gekwalificeerde opleiders, trainers en supervisors.
  • De kwaliteit van counselling, opleidingen tot counsellor en counselling in de praktijk te bewaken, te handhaven en te verbeteren.
  • Criteria en procedures te ontwikkelen en te handhaven ten behoeve van kwaliteitsbewaking.
  • Ondersteuning te verlenen aan counsellors in opleiding, counsellors, opleiders, trainers en supervisors ten behoeve van hun professionele ontwikkeling.
  • Counselling op landelijk niveau te vertegenwoordigen.
  • Counselling in Nederland op internationaal niveau te vertegenwoordigen.
  • Voor zover mogelijk en nodig, samenwerking tot stand te brengen tussen de vereniging en andere instanties met gelijke en soortgelijke doelstellingen.

Waarom ABvC

In Engeland en Amerika is counselling volledig geïntegreerd in de psychosociale hulpverlening. 
Counselling bevordert op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de cliënt. Ook in Nederland geniet counselling steeds meer bekendheid. Counselling wordt inmiddels vaak ingezet ter ondersteuning van reguliere trajecten in de gezondheidszorg.

Om de professionaliteit van het beroep Counsellor verder te vergroten, werd in 1997 de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) opgericht. Inmiddels telt de beroepsvereniging ruim 700 leden.
Enkele jaren geleden heeft de ABvC als speerpunt voor haar beleid "het op de kaart zetten van counselling" tot haar prioriteit gemaakt, en daarmee de professionalisering van de counsellor. Dat proces gaat hand in hand; immers de beroepsvereniging kan alleen dan voor kwalitatieve hulpverlening garant staan indien de counsellors die daarbij zijn aangesloten aan de eisen en kwaliteiten voldoen om de cliënt op professionele en effectieve wijze te ondersteunen en begeleiden.
Opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie zijn minimale vereisten die de ABvC stelt aan haar leden om die kwaliteit te kunnen waarborgen. Daarnaast staan de gedragscode en het klachtenreglement garant voor de uitoefening van het beroep van counsellor. 
De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AnderZorgBesuredCZ
 
CZ DirectDe FrieslandDe Goudse
 
Delta LoydKiemerLancyr
 
OHRAUnited ConsumersUnivé
 
VGZ

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht