Vind nu een alternatief arts / therapeut in

BvZB - Beroepsvereniging van Zijnsgeorienteerde Begeleiders


Contactgegevens
Secretariaat BvZB
Doelenstraat 42
3512 XJ Urecht
secretariaat@bvzb.nl
www.beroepsverenigingzijnsorientatie.nl


Omschrijving:
Doelstelling

De BvZB stelt zich o.a. ten doel:
 • het bevorderen en bewaken van de deskundige uitoefening en verantwoorde toepassing van de Zijnsgeoriënteerde begeleiding.
 • het bevorderen van de nadere ontwikkeling van het beroep.
 • het behartigen van de beroepsbelangen van Zijnsgeoriënteerde begeleiders.

Middelen

De BvZB probeert deze doelen te bereiken door onderstaande middelen
 • het opstellen en actueel houden van een beroepsprofiel.
 • het hanteren van maatstaven voor lidmaatschap zodat het lidmaatschap van de BvZB een waarborg voor vakbekwaamheid inhoudt.
 • het opstellen en handhaven van een gedragscode voor de leden.
 • het ontwikkelen en toepassen van een klachtenreglement.
 • het stimuleren van het bestuderen van de Zijnsgeoriënteerde visie en het ontwikkelen van de beroepsmatige toepassing van de visie.
 • het organiseren van congressen en symposia.
 • het geven van voorlichting over Zijnsoriëntatie in het algemeen en het beroep van Zijnsgeoriënteerde begeleider in het bijzonder.

Ook zal de BvZB:
 • regelmatig contact onderhouden met haar leden.
 • het contact tussen leden bevorderen.
 • samenwerken met o.a. de Vereniging voor Zijnsoriëntatie en de School voor Zijnsoriëntatie
 • betrekkingen onderhouden met verwante organisaties.
 • contacten aangaan en onderhouden met cliënten-organisaties, verwijzende beroepsgroepen, verzekeraars en overheidsinstanties.


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

CZCZ DirectDelta Loyd
 
LancyrOHRA

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht