Vind nu een alternatief arts / therapeut in

BIG - Register


Contactgegevens
Big Register
Postbus 3052
6460 HB Kerkrade
070 3405487
info@bigregister.nl
www.bigregister.nl


Omschrijving:
CIBG stond oorspronkelijk voor Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, maar die betekenis is niet meer ladingdekkend. Daarom wordt alleen de afkorting nog als naam gevoerd. Het CIBG startte in 1995 als project en is sinds 2003 een zelfstandige uitvoeringsorganisatie. Het CIBG voert overheidsbeleid uit, met name op gebied van de zorg. Het CIBG verzorgt namens het ministerie van VWS de inschrijving van zorgverleners in het BIG-register. Daarnaast houdt het CIBG zich bezig met de erkenning van buitenlandse diploma's.

Het BIG-register
Op basis van de Wet BIG beheert het CIBG een actueel register van meer dan 390.000 zorgverleners zoals artsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Dit register, dat voor iedereen raadpleegbaar is per telefoon of internet, geeft duidelijkheid en zekerheid over de bevoegdheid van een zorgverlener: is een bepaalde persoon geregistreerd? Is een arts gespecialiseerd? Zijn er beperkingen opgelegd?

Verklaring van vakbekwaamheid
Zorgverleners met een buitenlands diploma moeten aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Zo moet het niveau van de opleiding, eventueel in combinatie met relevante werkervaring, gelijkwaardig zijn aan de kwaliteitseisen die aan een Nederlands gediplomeerde gesteld worden. Het CIBG beoordeelt of een zorgverlener met een buiten Nederland behaald diploma aan deze kwaliteitseisen voldoet en neemt namens de Minister daarover beslissingen. Op basis van deze verklaring kan dan inschrijving in het BIG-register plaatsvinden.

Zoeken in het BIG RegisterTerug naar overzicht