Vind nu een alternatief arts / therapeut in

JVATN - Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland


Contactgegevens
Secretariaat JVATN
Pieter Wariuslaan 11
1679 XD Midwoud
0229 201683
j.scheijde@planet.nl
www.jvatn.nl


Omschrijving:
Wij zijn de onafhankelijke beroepsvereniging voor de Jungiaans Analytisch Therapeuten in Nederland. De JVATN draagt zorg voor de kwaliteitsborging van de bij ons aangesloten Analytisch therapeut, en ondersteunt deze waar nodig in de professionele uitoefening van zijn/haar taak.

Naast kwaliteitsborging zorgt de JVATN ook voor coherentie en ontwikkeling van de beroepsgroep door het organiseren van bij-en nascholing, terugkomdagen voor de leden, de tweemaandelijkse nieuwsbrief en uitwisseling van nieuwe methodieken en/of onderzoeken.

De analytische therapie in Nederland is een relatief nieuwe beroepsgroep. Haar basis ligt niet in de cognitieve- en/of gedragstherapie maar in de belevingsspychologie vanuit het gedachtengoed van C.G. Jung.
De aangesloten leden conformeren zich aan gedrags- en beroepscode zoals deze zijn voorgeschreven door de JVATN teneinde de kwaliteit voor de client op een zo hoog mogelijk peil te houden.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

CZCZ DirectDelta Loyd
 
LancyrOHRA

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht