Vind nu een alternatief arts / therapeut in

LVPW - Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden


Contactgegevens
Secretariaat LVPW
Postbus 161
1500 ED Zaandam
075 6700492 (ma-vr 08:30-17:30)
info@lvpw.nl
www.lvpw.nl


Omschrijving:
De LVPW is een onafhankelijke beroepsvereniging die sinds 19 oktober 1995 bestaat. Het onafhankelijke karakter blijkt uit het feit dat de positie die de vereniging inneemt, volledig los staat van psychosociale opleidingen. De vereniging is toegankelijk voor personen die werkzaam zijn binnen het psychosociale werkveld: binnen een organisatie, zelfstandig praktijk voerend, dan wel als trainer.

De vereniging stelt zich de volgende doelen: 

  • In het algemeen bekendheid geven aan het beroep Psychosociaal Werkende 
  • De professionele basis van het beroep te ontwikkelen en te bevorderen
  • Het registreren van psychosociale hulpverleners in het LVPW-beroepsregister op basis van kwaliteitscriteria voor een licentieperiode van twee jaren; het uitvoeren van heronderzoek na het verlopen van deze periode ten einde de registratie te verlengen (het visiteren van praktijken maakt daar onderdeel van uit). Met deze registratie wordt handhaving en uitbreiding van de kwaliteit van de beroepsuitoefening beoogd en maatschappelijke erkenning van psychosociaal werkenden
  • Het klacht- en tuchtrecht van de LVPW biedt cliënten de mogelijkheid om klacht in te dienen over hun hulpverlener. Naast eventuele genoegdoening voor de cliënt is verhoging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening een belangrijk doel hiervan
  • Financiële erkenning door zorgverzekeraars
  • Aanvullende scholing
  • Het bieden van de mogelijkheid tot netwerken
  • Organiseren van workshops en congresdagen
  • Het uitgeven van het kwartaalblad Psycho Scriptum


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AnderZorgAvéro AchmeaAzivo
 
BesuredCZCZ Direct
 
De FrieslandDe GoudseDelta Loyd
 
IK!KiemerLancyr
 
MenzisOHRAOZF Achmea
 
PMA ZorgverzekeringUnited ConsumersUnivé
 
VGZVVAAZilveren Kruis Achmea

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht