Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NAP - Nederlandse Associatie voor Psychotherapie


Contactgegevens
Secretariaat NAP
Weerdsingel Oostzijde 61
3514 AG Utrecht
030 2733834 (ma, wo, vr 10:00-13:00)
info@nap-psychotherapie.com
www.nap-psychotherapie.com


Omschrijving:
De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) werd op 23 mei 1997 in Zwolle opgericht op instigatie van de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP), te Wenen). Alle toen bestaande verenigingen voor psychotherapie in ons land werden uitgenodigd en hebben in principe recht op een bestuurszetel. De doelstelling van de NAP is de belangenbehartiging van aanbieders van psychotherapie in de breedste zin van het woord, zoals deze onder andere te vinden zijn in de internationaal bekende "Verklaring van Straatsburg" uit 1991 Strasbourg Declaration on Psychotherapy.
Daarin worden de zelfstandige positie van het beroep en de eigen wetenschappelijke discipline "psychotherapie" gekoppeld aan een zo breed mogelijke instroom in de opleidingen. In de Verklaring van Straatsburg wordt bovendien een kwaliteitsnorm genoemd, die thans in de meeste Europese landen en in de kring van de NAP voor Nederland is uitgewerkt. De doelstellingen van kwaliteit en vrije beroepsuitoefening in een open markt met gelijke kansen, worden o.a. door het EU verdrag van Amsterdam 1997 ondersteund.

De NAP als koepelorganisatie is snel gegroeid naar een dynamische en brede maatschappelijke vertegenwoordiging uit het veld van psychotherapie.
Elke modaliteit van psychotherapie wordt vertegenwoordigd door de verschillende nationale beroepsvereniging, terwijl ook iedere modaliteit een Europese afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de NAP heeft. Ook opleidingen hebben een (indirecte) stem.

Zo is de NAP de National Umbrella Organisation bij uitstek, omdat een zo breed mogelijke representatie van het vak en de Europese netwerken samenwerken om tot een goede afspiegeling van het cliëntgerichte aanboden een goede kwaliteitsbeheersing te komen.
De NAP heeft daartoe niet alleen gezamenlijke afspraken over opleiding gemaakt, maar kent bovendien een klacht- en tuchtrecht dat parallel loopt met het in ons land geldende BIG gerelateerde. Zo zijn rechten van de cliënten en de therapeuten goed gewaarborgd. Het spreekt vanzelf dat de NAP ook registreert.

Het kwaliteitskenmerk van de NAP gerelateerde psychotherapie is het ECP, het Europese Certificaat voor Psychotherapie. De normering achter dit certificaat is in februari 2004 middels een amendement door het Europese Parlement in Brussel/ Straatsburg als richtinggevend voor de internationale discussie overgenomen. Amendement Europees Parlement febr 04. Dit amendement wordt thans nader uitgewerkt volgens de regels van het amendement Europees Parlement mei 2005 m.b.t. de algemene richtlijnen voor de erkenning van beroepen in Europa,

De volledige opleiding voor het ECP duurt zeven jaar en is op eindtermen gelijkwaardig aan de BIG-erkende opleidingen voor psychotherapie in Nederland.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

BesuredDe FrieslandDe Goudse
 
KiemerUnited ConsumersUnivé
 
VGZ

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht